Cibuľovka zhubná (hniloba cibule, mäknutie cibule)

Mäknutie a hnilobu kuchynskej cibule, ale aj okrasných cibuľovín spôsobuje cibuľovka zhubná. Zasiahnuť viete aj ekologicky.

Prejavy

Škodca je kovovozelenej farby, má priesvitné krídla. Samičky kladú vajíčka v blízkosti cibuľovín. Larvy sú sivasté až žltočervené, prezimujú v pôde, na jar sa z nich liahnu dospelé jedince. Škodia larvy, ktoré požierajú cibule. Škodca má za rok dve generácie. Dospelé jedince druhej generácie lietajú a kladú vajíčka koncom leta, larvy prezimujú v pôde alebo cibuliach. Škodí na okrasných cibuľovinách aj cibuli kuchynskej. Napadnuté cibule mäknú a hnijú.

Chemická ochrana

Použitie prípravku Karate ZEON 5 CS v čase náletu dospelých jedincov.

Ekologická ochrana

Použitie insekticídu na báze spinosadu, napríklad SpinTor. Účinkuje na larvy aj dospelé jedince.

Prevencia

Výsadba zdravých a nepoškodených cibúľ, vytriedenie a zlikvidovanie napadnutých jedincov. Vhodné je dodržiavať odporúčané podmienky pre pestovanie danej cibuľoviny, zavlažovanie v jarných mesiacoch aj prihnojenie hnojivom na cibuľoviny.

cibuľovka zhubná; chrobák na cibuľovinách; larvy v cibuliach; cibuľoviny; cibuľa; škodce cibuľovín; škodce cibule; hniloba cibule; vyžraté cibule

Tagy: cibuľa | hniloba