Ploštička lipová (chrobáky na lipe)

Našli ste množstvo chrobáčikov na lipe? Jedná sa o ploštičku lipovú. Prečítajte si, či je nutná chemická ochrana.

Prejavy

Škodcu, ktorý môže mať až tri generácie za rok nájdeme na kmeni a konároch líp, vždy vo väčšom množstve. Niekedy aj na slezoch a topoľovkách. Dospelý jedinec má červené polokrovky, ktoré sú zakončené výrazne lesklou membránou. Dospelé jedince a aj larvy žijú v čase vegetačnej sezóny v korunách, cicajú rastlinné šťavy, najmä z mladých listov. V chladnejších mesiacoch zliezajú z korún smerom k pôde a sústreďujú sa vo väčších skupinách. Vyhľadávajú praskliny v kôre, kde sa ukrývajú. Vo všeobecnosti sú odolnejšie aj voči nízkej teplote. Na jar sa opäť rozliezajú do korún. Hoci ich môže byť na jednej drevine veľmi veľa, nespôsobujú veľké škody.

Chemická ochrana

Nie je potrebná, ale v prípade veľmi masívneho výskytu a v dobe, kedy sa koncentrujú okolo kmeňa, je možné použiť prípravok Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Najšetrnejšie riešenie je použiť starý vysávač, ktorým dokážeme veľmi efektívne ploštičky povysávať z kmeňa stromu a jeho štrbín. Obsah vrecka vysávača následne zneškodníme. Týmto spôsobom sa vyhneme priamej aplikácii insekticídov do prírody.

Prevencia

Podpora rozšírenia prirodzených predátorov, inštalácia vtáčich búdok a hmyzích hotelov. Posilňovanie odolnosti drevín vhodnou výživou a primeranou závlahou, občas treba zrealizovať aj presvetľovací rez. Podľa potreby treba miesta pod stromami čistiť od napadaných lsitov, semien a kúskov kôry.

ploštička lipová; červené chrobáky na kmeni lipy; chrobáky na lipe; kolónie chrobákov na kmeni lipy; lipa; škodce na lipe