Odstraňovanie zelených výhonkov    

Odstránime zelené výhonky, čím zamedzíme ich rýchly rast. Foto: Sarah Cuttle/Gardener´s World