Upečená kvetinová foccacia so zeleninou a bylinkami    

Okrem estetického hľadiska ide aj o pridanie ďalších chutí. Foto: Andrea Párkányová