Vytýčenie plochy    

Vytýčenie plochy

Vyhradíme si dostatočný priestor.