Vyrezanie pneumatiky    

Vyrezanie pneumatiky

Z pneumatiky odstránime bočnú stranu.