Príprava na výsev lúky    

Pred vysiatím je potrebné zbaviť sa všetkých burín i trávnika a dôkladne pripraviť pôdu.

Príprava na výsev lúky