SLUŽBY VÁM | ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV | 2011 - 2020

(Zmazaný predajcom)
Z druhej ruky
30. jan 2020
0
150

Zručné a transparentné Služby Vám od roku 2011 !


• ODBORNÝ REZ A STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV - arborist standard*
jarný, letný, zimný rez, výchovný rez, udržiavací rez, zmladzovací rez

• VEĽKOPLOŠNÉ A SÚKROMNÉ KOSENIE TRÁVY
kosenie zarastených pozemkov prof. krovinorezmi STIHL

• ČISTENIE POZEMKOV
od náletových drevín, burín, krov, stromov

• VYKLČOVANIE KOREŇOV, LIKVIDÁCIA PŇOV
vyklčovanie koreňov stromov a kríkov s koreňovým balom

• STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV A TUJÍ
ihličnaté, listnaté živé ploty, skracovanie tují

• POSTREKY STROMOV A RASTLÍN
proti hubovým ochoreniam a škodcom, biologické postreky, postreky proti inváznym burinám

• VERTIKUTÁCIA A OBNOVA TRÁVNIKOV
obnova a rekonštrukcia trávnikov, hnojenie, likvidácia burín v trávnikoch

• RIZIKOVÉ PÍLENIE A VÝRUBY STROMOV
výškové pílenie stromov stromolezeckou technikou alebo plošinou, havarijné orezy, príprava palivového dreva

• SADOVÉ ÚPRAVY POZEMKOV
záhradná architektúra, výsadba a presádzanie okrasných drevín, stromov a zelene, rekonštrukcie, revitalizácia záhrad

• PRAVIDELNÉ ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
kosenie trávnika, strihanie rastlín, odburinenie a revitalizácia záhonov, predzáhradky a skaliek

• LIKVIDÁCIA BODAVÉHO HMYZU (sršne, osy)
totálna bezpečná likvidácia sršních a osích hniezd s dlhodobým zamedzením prístupu

• TERÉNNE A VÝKOPOVÉ PRÁCE
mechanické a ručné výkopové práce, rýľovanie pozemkov, kultivácia pôdy, planírovanie a zarovnávanie pozemkov

• ČISTENIE ODKVAPOVÝCH ŽLABOV
mechanické čistenie, prečistenie tlakom vody, vizuálna kontrola tesnosti spojov

• BÚRACIE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE OPLOTENIA
ručné a mechanické búracie práce, rekonštrukcie oplotenia

• ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
zmiešaného, komunálneho, stavebného odpadu, biologického odpadu(konáre, lístie, tráva)

• VYPRATÁVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOV
vypratávanie pivníc, skladov, chát, domov, bytov, záhradných chatiek od nepotrebného materiálu s následným odvozom

Kontakt:

W W W. S L U Z B Y V A M. S K

S L U Z B Y V A M @ H O T M A I L. C O M

0 9 1 1 3 9 9 9 3 3

Predávajúci

Podmienky predaja tohoto používateľa

Používateľ nemá vyplnený popis a pravidlá.