Hladinomer - Arduino + Ethernet / ESP8266 / ESP32 / Sigfox

(Zmazaný predajcom)
Z druhej ruky
6. máj 2021
0
73

Ponúkam SOFTVÉR pre mnou navrhnutý projekt Hladinomer, ktorý ponúka webaplikáciu a programovú implementáciu pre mikrokontroléry z rady otvoreného hardvéru. Cieľom projektu je zaznamenávať a reprezentovať používateľovi výšku hladiny vody (alebo inej kvapaliny) v studni, nádrži, kde je senzor umiestnený. Využívajú sa ultrazvukové senzory pre odhad výšky hladiny vody (alebo podobnej tekutiny).

Princíp merania ultrazvukových senzorov je vyslanie signálu Trigger o dĺžke 10 mikrosekúnd, ktorý sa od hladiny odrazí a vráti sa do prijímača - Echo. Na základe prepočtu času vzhľadom na rýchlosť šírenia zvuku je možné určiť vzdialenosť medzi senzorom a hladinou vody, ktorú je možné reprezentovať aj v kubických veličinách - objem vyjadrený napr. v litroch.

Projekt využíva ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04 - nie je vodotesný (detekčný uhol 15°), prípadne vodotestný senzor JSN-SR04T (detekčný uhol je až 60°). [Detekčný uhol reprezentuje šírku lúča].

Merať je možné výšku hladiny až do 450cm. Je možné využiť aj ultrazvukový senzor komunikujúci cez UART URM07 pre meranie hladiny až do 750cm, má však veľký detekčnú uhol, až 60°, čo má zvýšené nároky na priemer studne (vo vzdialenosti 450cm od senzora má lúč priemer až 600cm).

Pre obsluhu projektu je možné využiť mikrokontróler Arduino s Ethernet modulom Wiznet W5100 alebo W5500, prípadne WiFi platformy od Espressif Systems - ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini), alebo ESP32 (Devkit). Schéma zapojenia pre všetky platformy je dostupná priamo vo webaplikácii.

Mikrokontrolérové platformy ESP8266 a ESP32 je možné prevádzkovať aj v režime Deep Sleep, ktorý dramaticky zníži ich spotrebu na úroveň desiatok mikroampérov, sú tak vhodné pre prevádzku na batériu. Druhým prevádzkovým režimom je StandBy, kedy platforma beží v štandardnom režime a môže byť rozšírená o implementáciu Over The Air (OTA), ktorá ponúka aktualizáciu firmvéru prostredníctvom LAN siete.

Arduino s Ethernetom podporuje iba HTTP konektivitu a nepodporuje OTA aktualizáciu, ani režim spánku! Pre platformy ESP8266 a ESP32 je možné využiť HTTP i HTTPS šifrované spojenie s webserverom. V prípade, že nie je na danom mieste dostupný pevný internet, je možné využiť aj prenos dát cez IoT sieť Sigfox, ktorá pokrýva 90% Slovenska a je tak vhodnou alternatívou. Kompatibilný je UART modem SIGFOX WISOL 868MHz.

Predávajúci

Podmienky predaja tohoto používateľa

Používateľ nemá vyplnený popis a pravidlá.