Súťaž pre materské školy - hlasovanie ukončené

22. mar 2019150
 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  Súkromná MŠ Slniečko - Hlohovec

  "Impulz, ktorý nás viedol zapojiť sa do daného projektu, je ten, že by sme chceli pre naše slniečka vybudovať úžitkovú a okrasnú záhradku, ktorá by plnila funkciu edukačného, hrového a relaxačného priestoru. Deti by v záhradke pestovali vybrané druhy zeleniny, kvetín, ovocných stromov. Pozorovali by ich premenu v priebehu jednotlivých ročných období, oboznamovali by sa s procesom rastu plodu, poznávali by vlastnosti rastlín - veľkosť, farebnosť listov na jeseň, osvojovali by si aj jednotlivé názvy stromov a ich plodov. Všeobecne by sme ich chceli zoznámiť s významom využitia ovocných stromov, podporovať tak kladný vzťah k životnému prostrediu a spoluzodpovednosti deti pri starostlivosti sa o vysadené stromy a zeleninu.

  Taktiež väčšina našich slniečok vyrastá na byte - kde nie je priestor pre vlastnú záhradu - a sme názoru, že toto je možnosť ako deťom priblížiť kúsok zo záhrady.

  V budúcnosti chceme vybudovať aj detské ihrisko, ktoré máme už naplánované. Pre naše slniečka to bude ďalšia zaujímavá príležitosť pre spoznávanie možností vrámci pobytu vonku a taktiež aj väčšia podpora fyzickej zdatnosti. "

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Hokovce

  "V prvom rade by some sa chceli poďakovať za celý kolektív škôlky Múdre sovy za možnosť prihlásiť sa do tejto skvelej súťaže. Naša materská škola sa stará o všetky detičky z našej dedinky Hokovce. Keďže množstvo obyvateľov je iba okolo 1,200 v našej dedine nie je veľké množstvo aktivít ktoré môžu deti podniknúť.
  My sa neustále snažíme rozvíjať kreativitu našich detí cez rôzne aktivity, kde môžu maľovať, kresliť či spievať. Na našom dvore máme pár preliezok, avšak čo nám chýba sú stromčeky, aby oživili záhradu a spravili ju krajším miestom. My chceme aby sa deti tešili keď prídu do záhrady a aby sme trávili čo najviac času vonka v prírode, ktorá je taká vzácna.
  Chceme, aby naše deti prešli procesom keď sa naučia že sa o stromy treba starať s láskou a každé jedlo je výsledkom usilovnej práce. Veríme, že keď naše deti budú pomáhať pri staraní a udržiavaní ovocných stromov a kríkov budú si o to viac vážiť každý plod ktorý im bude darovaný ako odmena.
  Okrem ovocia, stromy sú veľmi potrebné hlavne v letnom období, keď sa snažíme byť vonku čo najviac a naše detičky sa môžu schovať v tieni stromu pred silným slnkom. Viacej dôvodov sme vám spracovali v našej infografike."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Hronské Kľačany

  "Deti v našej škôlke učíme starostlivosti o okolie a chceme im vytvoriť podnetné prostredie na spoznávanie nových vecí. V areály škôlky nemáme ovocné stromy ani kríky, ktoré by deti mohli pozorovať a dozvedieť sa ako sa napríklad z kvetu stáva plod, aké sú v tomto procese dôležité včielky a radi by sme im dali pocítiť ako chutí ovocie priamo zo stromu. A ovocie, o ktoré sa starostlivosťou pričinili aj oni, si budú môcť vychutnávať..."

 • Sponzor fóra
 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Hôrky

  "Materská škola vo Hôrkach sa dlhodobo snaží o výchovu detí a tvorbu ich vzťahu k reálnym hodnotám. Vedieme ich k poznaniu okolitého sveta, najmä jeho prírodného bohatstva. Toho, ktorého sa môžu dotknúť, spoznať ho, starať sa o neho a nakoniec ho aj ochutnať.
  V rámci Dňa Zeme sa nám podarilo s pomocou rodičov vysadiť ovocné kríky o ktoré sa deti počas roka s radosťou starajú a Vami vyhláseným projektom by sme chceli rozšíriť ich poznanie o ďalšie druhy."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Jarok

  "Náš dvor bol ešte pred 2 rokmi plný ovocných stromov /jablone, marhule, hrušky, slivky/ na nízkych kmeňoch. Počas horúcich letných dní v ich tieni našli priestor na hry všetky deti našej MŠ. Zdokonalovali svoju obratnosť a odvahu v lezení po rebríkoch a lanách, ktoré boli upevnené na konároch stromov. Počas roka sme pozorovali, ako sa stromy menia, skoro na jar prvé púčky listov, neskôr nádherné kvety bielej a ružovej farby.Popritom sme počúvali bzukot včiel,ktoré opeľovali stromy. Tešili sme sa na úrodu skorých letnýcch jabĺk.Potom dozreli aj marhule, na jeseň aj hrušky.Deti počas pobytu na školskom dvore si s veľkou chuťou vychutnávali šťavnaté plody z nášho sadu, ktoré si dokázali samé odtrhnúť.
  Jedno pondelkové ráno nám bolo do plaču, keď sme zbadali, že všetky stromy nám vyklčovali, na školskom dvore zostalo prázdno, horúco, bez kúska príjemného chládku. Vraj boli staré, nemal ich kto strihať, včely ohrozovali deti...
   Miesto ovocných stromov nám vysadili zopár okrasných stromčekov, ktoré si deti ani nevšimnú.
  Preto by som deťom rada vrátila ovocné stromy na náš dvor, aby sme znovu mohli obdivovať ich krásu v každom ročnom období a pochutnať si na ich úrode!!!

  Foto z obdobia, keď sme mali na dvore stromčeky a foto aktuálne, kde tie stromčeky chýbajú . "

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Kajal

  "Aj naša materská škola by sa chcela zapojiť do súťaže o ovocne stromy hlavne preto, že už druhý rok máme zriadené vyvýšené záhony, kde na jar s deťmi vysádzame cibuľku, reďkovku, mrkvu a hrášok, o ktorý sa staráme a vypestovanú zeleninu aj skonzumujeme.
  Tento rok plánujeme zriadiť ďalší záhon, kde budeme pestovať bylinky ako pažítka, mäta, medovka, levanduľa a bobkový list.
  Keby sa nám podarilo vysadiť aj ovocné stromy a kríky naplnil by sa náš sen o krásnej záhradke, o ktorý sa starajú malí záhradkári."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Kapušany

  "Veľmi radi, by sme v našej materskej škole mali vysadené ovocné stromy, pretože naše detičky sa poctivo starajú o okolie materskej školy, ako aj o už vytvorenú záhradku, v ktorej pestujeme nielen zeleninu, ale aj kvety a bylinky. V rámci pobytu vonku sadíme nové druhy a rozprávame sa o dôležitosti a úžitku jednotlivých rastlín. Našich škôlkarov by potešilo, ak by sa mohli podieľať aj na starostlivosti o tieto stromčeky. Vieme, že by ich s láskou a chuťou polievali a ešte väčšou jedli plody, ktoré si sami vypestovali."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Kmeťovo

  "Vaša ponuka zapojiť sa do súťaže nás veľmi zaujala. Sme jednotriedna MŠ Kmeťovo 75, 941 62. Naša MŠ sa nachádza vo vidieckom prostredí, ktoré využívame na výchovu našich detí. Školský vzdelávací program materskej školy je i vďaka vhodnému prírodnému prostrediu vyprofilovaný smerom k envirinmentálnej výchove a výchove detí k zdravému životnému štýlu. Máme vypracované vlastné ciele školy a interné projekty vďaka ktorým sa naše deti učia poznávať prírodu, tvoriť prírodné prostredie a starať sa o vlastné zdravie. Súčasťou aktivít ktoré nám to umožňujú je na našej škole i krúžková činnosť "Čarovné záhradka", pomocou ktorej sa deti učia pestovateľským prácam, starostlivosti o rastliny, chápu význam pestovania ovocia a zeleniny, jeho pôvod a spôsoby spracovania a využitia v zdravej strave.
  V areáli MŠ máme záhradku a niekoľko starších ovocných stromov. V minulom školskom roku sme začali vlastnou pomocou s revitalizáciou tejto časti školského dvora. Podarilo sa nám vysadiť 5 ovocných stromov, ktorým sa zatiaľ darí. Radi by sme aj s Vašou pomocou v našich zámeroch pokračovali a rozšírili záhradu o ďalšie ovocné stromy a kríky a tým deťom dopriali vybudovať popri zeleninovej záhradke i malý ovocný sad.
  Na fotografiách vidieť časť dvora na ktorý by bolo vhodné vysadiť ovocné stromy a kríky.
  Držíme si palce, že sa aj nám podarí vyhrať a náš ovocný sad bude aj vďaka Vám zas o niečo bohatší a krajší, a tak deťom umožní chápať ako rastie ovocie a vašim prispení a našou starostlivosťou prinesie požadovaný úžitok."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Komárno - Dlhá

  "S kolegyňami nás veľmi potešila možnosť prihlásiť sa do takejto zmyslplnej súťaže, ktorá sa nám veľmi hodí, nakoľko aj naším školským vzdelávacím programom Zelenáčik podporujeme rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Naša MŠ sa nachádza v odľahlešej časti mesta Komárna, v Novej Stráži.V poschodovej budove sú dve triedy miešanej vekovej skupiny s počtom detí 21 a 21. Máme priestranný školský dvor, ktorý sme doteraz zveladili dopravným a športovým ihriskom a agátovými prliezkami. Potrebou výsadby drevín sme sa už zaoberali posledné roky, nakoľko nám viac stromov na dvore už zostárlo a vyschlo. Naše deti majú veľmi radi ovocie, na dvore máme jednu starú jabloň a orech, deti majú veľkú radosť, keď môžu pozbierať a ochutnať plody. Váš projekt sa nám veľmi páči."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  Súkromná materská škola Košice - Alejová

  "Sme materská škola zameraná a priori na rozvoj športovej a pohybovej stránky, anglického jazyka a environ-myslenia detí predškolského veku. Umiestnením v mestskom prostredí máme široké možnosti využívania a navštevovania kultúrnych, športových a umeleckých podujatí a inštitúcií. Naše deti však chceme viesť aj k láske k prírode a k jej poznaniu. Separujeme odpad, navštevujeme farmy, botanickú záhradu a snažíme sa pestovať a starať sa o možné dostupné ovocie a zeleninu. Výsadba ovocných stromov a krov by nám pomohla pri formovaní lásky detí k prírode a k vyučovaniu postavenom na zásade názornosti v oblasti botaniky a odpovede na otázku: Odkiaľ máme ovocie a zeleninu? Ako sa rozvíja? Ako rastie? Aj takto vieme a chcem predchádzať detským omylom, že ovocie a zeleninu máme z obchodu a podobne. Takáto výsadba by priniesla do našej MŠ a pre naše deti oveľa viac prírody do ich životov a vychovávala by ich k starostlivosti o rastliny a všetko živé, za čo a čomu musíme byť vďační."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Budapeštianska

  "Prečo chceme vysadiť nové ovocné stromy v areáli materskej školy?
  V časovom horizonte posledných troch rokov bolo na školskom dvore vyrúbaných sedem stromov, ktoré vyschli. Tak deti prišli o možnosť pozorovať stromoradie v čase jeho jarného prebúdzania, letného daru tieňa a jesenných darov. Preto je našou snahou zabezpečiť našej Búdke novú zelenú okrasu, ktorá by nielen krášlila dvor, ale poskytovala deťom každodenné impulzy na pozorovanie, poznávanie, ošetrovanie a ochranu živej prírody. Deti vyrastajú v mestskom prostredí a tak je pre ne kontakt so živým prostredím rastlín a stromov ešte dôležitejší ako u detí žijúcich na vidieku.
  Celková výmera školského dvora je 3620 m2."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Čordákova

  "Prečo sa chceme zapojiť do Vašej súťaže? Pretože si myslíme že je v dnešnej dobe veľmi dôležité viesť deti k zdravému životnému štýlu.Väčšina z nich pozná len ovocie kupované v obchode a tak by sme mali možnosť ukázať im rozdiel medzi ovocím z obchodu a ovocím z vlastnej záhrady (chuť, voňa). Pomôcť deťom naučiť sa vážiť si zeleň, naučiť sa milovať ju, starať sa o ňu. Taktiež by nám to krásne oživilo naše školské ihrisko na ktorom je tej zeleňe veľmi málo. "

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Cottbuská

  "Sme 6 triedna materská škola s počtom zapísaných detí 132 a v minulom roku sme oslávili jej 30 výročie otvorenia.
  V posledných rokoch sme na našom školskom dvore vysadili rôzne kríky a stromy, ktoré skrášlili prostredie detí a vštepujeme im vzťah k prírode.
  Potešilo by nás, keby sme našu zeleň obohatili aj o ovocné stromy.
  Teší nás, že projekt, ktorý ponúkate rozvíja vzťah k prírodnému prostrediu, ktoré treba zachovať a mali by sme si ho vážiť. Deti našej materskej školy by mohli navyše plody z vysadených stromov konzumovať a tak prispievať k zdravej výžive tiež používať na edukačných aktivitách pri vzdelávaní. Vzdelávali by sme deti v poznávaní ovocia a o tom, aký význam má ovocie a ovocné stromy, ale tiež chceme ukázať mladým ľuďom priamo v prírode, ako možno zlepšovať a skrášľovať život v okolí ich škôl, na sídliskách, kde žijeme.
  Je dôležité, aby deti spoznávali prírodu na vlastné oči, pod korunami stromov."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Galaktická

  "Snažíme sa deťom priblížiť všetko skutočné, a tak aj to, že ovocie a zelenina nie je z obchodu, ale dá sa dopestovať. Preto máme na svojom školskom dvore spravené mini políčka na pestovanie všelijakých zeleniniek, ktoré si deti zasadia, starajú sa o ne, okopávajú, polievajú, a nakoniec zbierajú aj úrodu, a pripravujú pôdu na zimu. Pribudlo nám aj zopár ovocných kríkov - červených a čiernych ríbezlí. Vidieť, ako zrejú ovocné stromy, by bolo pre deti nezabudnuteľným zážitkom, zbierať ovocie rovno zo stromov, a tak ho spracovať a vedieť, že aj oni sa zaslúžili o to, aby mohol vzniknúť jablkový koláč, kompót, výživa,.... S deťmi sa tešíme, ak môžme náš spoločný školský dvor neustále zveľaďovať a cítiť sa na ňom stále príjemnejšie a príjemnejšie, preto máme aj jazierko, vyrastá nám pomaličky aj bludisko, vytvorili sme si v kríkoch tunel 🙂
  Tak by sme boli radi, keby sme aj vďaka tejto súťaži mohli vyhrať ovocné stromy, ktoré by sme si s pomocou našich rodičov a starých rodičov zasadili na našom spoločnom školskom dvore a o ktoré by sme sa s láskou starali 🙂"

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Humenská

  "Naša materská škola funguje na báze otvorenej komunikácie prostredníctvom športových a kultúrnych programov . Šport a pohybovú aktivitu považujeme za súčasť nášho životného štýlu. Takisto uplatňujeme zdravé trendy v oblasti výživy. Poznáme a rozumieme základným pravidlám, ktoré sú potrebné pre udržanie zdravia a zdravého spôsobu života v súlade s obklopujúcou prírodou. Upriamujeme našu pozornosť na úžitok z prírody, na to, že príroda je krásna a dôležitá najmä tým, že nás živí. Máme pozitívny vzťah k zvieratám a živočíchom vo všeobecnosti, uvedomujeme si význam starostlivosti o voľne žijúce zvieratá v zime. Aktívne, drobnými pracovnými činnosťami sa zapájame do ochrany prírody v areály školy.
  Prostredníctvom náučného environmentálneho chodníka s využitím rôznych materiálov pozorujeme, uvedomujeme si a chápeme to, čo sa s materiálmi deje v prírode vplyvom počasia. Poznáme prírodu, chápeme jej zákonitosti prostredníctvom pozorovania a experimentovania.
  Naša škola sa nachádza v rušnej časti panelákového sídliska. Dostupnosť a možnosť využívania školského dvora ako aj predzáhradky nám umožňuje starať sa o rastliny a celkovú prírodu hravou formou.
  V súčasnosti, v dobe moderných technických vymožeností, stresu a znečisteného ovzdušia v mestách často strácame kontakt s prírodou. Nahrádzame ho pobytom pri počítači, televízii a naše deti nás napodobňujú. Práve preto sa snažíme tento negatívny jav eliminovať častými vychádzkami do prírody. Organizujeme environmentálne aktivity, ktoré umožňujú deťom aktívne sa zapájať do činnosti, experimentovať, skúšať, získavať skúsenosti na základe vlastného zistenia, turistické vychádzky, jarné a jesenné upratovanie pre deti s detským záhradným náradím , ako aj separovanie a triedenie rôznych odpadových materiálov a zber papiera.
  Okolité parky a blízky lesový porast nám ponúka možnosť turistických vychádzok a eko aktivít v jednotlivých ročných obdobiach. Prostredníctvom nich cielene podnecujeme záujem detí o prírodné prostredie a budujeme u nich základy environmentálneho cítenia.
  S deťmi separujeme odpad, rôznymi aktivitami ich motivujeme správať sa zodpovedne k prírode a myslieť ekologicky. Vytvorili sme náučný environmentálny chodník, v ktorom sú umiestnené prírodniny, okrasné rastliny, ovocné stromy, plast, sklo a iné materiály, ktoré sa dajú podľa zváženia obmieňať a dávajú priestor experimentovaniu a zážitkovému učeniu. Deti tak majú možnosť pozorovať aký má vplyv počasie na jednotlivé prvky náučného chodníka. Zároveň sa učia chápať, čo sa v prírode dokáže rozložiť a čo nie, čo do prírody nepatrí a škodí jej.

  Naša materská škola má dokonca aj interný projekt s názvom – „Čo sa deje v záhradke pod čarovným stromom“. Ide o projekt environmentálnej výchovy, kde deti získavajú poznatky o vzájomnom vzťahu životného prostredia a človeka, o význame separovania odpadu a o dôležitosti starania sa o blízke okolie, ako aj o dôležitosti pestovania ovocných kríkov a stromov . ( máme 3 mini ovocné stromčeky).

  Preto by sme radi uvítali , ak by ste nás vybrali a snáď by sa nám niečo podarilo vyhrať a tak rozšíriť náš Eko chodníček o nové ovocné kríky, nech to tu máme veselé a zdravé. "

 • Sponzor fóra
 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Húskova

  "Dobry den. Za našu materskú školu sutazim preto, lebo nase deturence miluju ovocie a v blizkej dobe im chceme prerobit nase atrium a tam by sa velmi hodili taketo ovocne stromceky a kriky, kedze tam chceme pre deti pripravit a vyrobit naucny chodnik, aby sa deti vedeli vzdelávať hravou formou aj pocas aktivit vonku a samozrejme pre nase deti urobime vela a posnazime sa im sprijemnit chvile v materskej skole."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Mládežnícka

  "V našej MŠ je nám fajn, skoro ako doma. Máme krásne farebné triedy, preplnené čarovnými hračkami, plno veselých kamarátov a láskavé pani učiteľky.
  No hru vonku v prírode, máme najradšej. Už nedočkavo čakáme na príchod slniečka a jari, aby sme sa mohli rozutekať po našej školskej záhrade. Skoro ako u babičky... Len stále nám tu niečo chýba....
  Chýba mi babičkina a dedkova ovocná záhrada, keď si v lete z čerešní urobím náušničky, keď mi steká sladká čerešňová šťava na tričko a mamka kričí. Alebo keď sa schovám pred horúcim slnkom do chládku pod strom a napchávam sa jabĺčkami. Ten pocit odtrhnúť jablko zo stromu a schrúmať ho je fantastický a nedá sa nahradiť nákupom v marketoch. Niektorí majú to šťastie ako ja, že majú takých starých rodičov so záhradami, ale väčšina mojich kamarátov býva v panelákoch a ten pocit nezažili. Predstavte si dokonca, že niektorý si myslia, že ovocie rastie v ,,obchode“.
  My v materskej škole máme veľkú školskú záhradu 1,3 ha, ktorú by sme chceli aj kvôli mojim kamarátom premeniť na voňavý ovocný sad. Aby aj oni počuli, ako stromy spievajú koncert s včielkami, aby videli ako sa na jar stromy parádia do tých najkrajších kvetov a aby cítili chuť čerstvého ovocia, keď na nich stromy zavolajú: ,,Odtrhni si moje ovocie, ochutnaj , buď zdravý a šťastný."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Obrancov mieru

  "Materská škola Obrancov mieru 20 by sa rada zapojila do súťaže.
  Dôvodom zapojenia je to, že naše deti spolu s učiteľkami majú možnosť starať sa o bylinkovú záhradku, každý rok si sadia niektoré druhy zeleniny. Všetko čo vypestujeme ochutnáme, bylinky tety kuchárky využívajú pri varení.Zároveň deti učíme ako sa starať o záhradku. Výhrou ak by sme vyhrali tak máme možnosť ochutnať aj vlastnoručne vypestované ovocie. "

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košice - Žabiatko

  "Dobry den radi by sme sa zapojili do vasej sútaže nakoľko ja sama mam pozitovny vzťah k pestovaniu ci sadeniu a k tomu chcem viest aj nase deturence. Sme jaslicky a materska skolka fungujúca uz 7 rokov avsak kvôli novym uzasny zakonom sme museli urobiť zazrak a za par mesiacov kúpiť dom komplet ho zrekonštruovať a nejako aspon zatial k 9/2018 spojazdniť ihrisko. My sa chystame si posadiť jahodky a bežné strukoviny a koreňovú zeleninu spolu s detickami jednak budu mat pocas pobytu vonku do coho chodit ako sa vravi na ochutnávky a zároveň sa budu učiť ako sa starať o taketo plody. Ovocne stromy by nas veľmi potešili nakoľko ovocie je zdravé a tiez nam casom urobia prírodný tien, ktory nam zatial na nasom pozemku velmi chyba. Budeme velmi radi ak si vyberiete nasu skolku potešíte minimalne 37 detičiek, ktore su v našom zariadení."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Kostoľany pod Tríbečom

  "Nasa materska skola je malinka, tento rok ju navstevuje 10 deticiek, no po minule roky to bolo ovela menej.
  Snazime sa pomahat si, ako vieme, no skolskym dvorom sa velmi pysit nemozeme.
  Nase deticky maju velmi radi prirodu a pobyt na cerstvom vzduchu, ale teren nasho skolskeho dvora ide z kopca, takze preliezky tam mat nemozeme, ale stromcekom by nas teren nevadil, deticky by sa nieco viac o prirode naucili, vitaminy z ovocia by ich udrzali v zdravej kondicii a vyuzili by sme inak nevyuzitu zahradu 🙂."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Kostolná pri Dunaji

  "Dobrý deň, naša MŠ sa nachadza v Kostolnej pri Dunaji č 6, okr. SENEC.
  S radosťou sa zapajame do súťaže, keď že naša záhrada je velká ovocne stromky by sa zmestili a deticky by si s radostou ochutnavali vlastné ovocie zo zahradky. Spoločnou starostlivosťou o stromky by sme učili deti k starostlivosti o rastliny."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Košúty

  "Záhrada na dotyk
  Poloha našej materskej školy ponúka pre deti bezprostredný kontakt s prírodou.
  Náš dvor má názov Záhrada na dotyk, je rozmanitý, nachádzajú sa tu rôzne druhy stromov, pod ktorými vyrástli a hrali sa generácie detí. Na dvore sa nachádza aj bylinková záhrada, záhony jahôd a k nim nám len chýbajú rôzne druhy ovocných stromov a kríkov o ktoré by sa deti mohli starať a spoznávať ich v spolupráci so staršou generáciou, ktorá tiež vyrástla pod našimi stromami a majú dodnes blízky vzťah k našej školskej záhrade. Boli by sme veľmi radi, keby naša záhrada slúžila nielen deťom z materskej školy ale aj žiakom ZŠ. Všetky stromy kríky budú označené s botanickými názvami. Cieľom nášho úsilia je pomocou Vášho projektu vytvoriť jedinečnú, zážitkovú ekoučebňu pre všetky generácie, na ktorú by sme mohli byť právom pyšní."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Kozárovce

  "„PRÍRODU MÁ KAŽDÝ RÁD, KAŽDÝ JE S ŇOU KAMARÁT“
  Tak ako každá materská škola vychováva generácie škôlkárov, aj tá naša vychováva deti, pre ktoré denno-denne zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, s cieľom: „vychovať pre život šťastné deti“. V tomto školskom roku navštevuje našu Materskú školu v Kozárovciach 58 detí. Medzi množstvo tém, s ktorými denne obohacujeme poznatkový systém detí, patria aj poznatky o prírode. Príroda, široký pojem, v ktorom sú zahrnuté poznatky z oblasti rozlišovania ročných období, prírodné javy, neživá príroda, zvieratá, ľudia, rastliny. Práve rastliny tvoria široký poznatkový systém, obsiahnutý v množstve informácií, podnetov, ktoré chceme deťom denno-denne predkladať predovšetkým formou zážitkového získavania nových poznatkov.
  Preto našou hlavnou motiváciou zapojenia sa do projektu, je vytvorenie zóny s ovocnými stromami, kríkmi, ktorá by nám pomáhala pri našom výchovno-vzdelávacom procese, odovzdávať deťom poznatky zážitkovou formou a zároveň by esteticky skrášlila prostredie areálu. Aj takouto formou chceme prispieť k zvyšovaniu prírodovedného povedomia našich detí, s prihliadaním na zdravý životný štýl a zároveň uprednostňovať aj konzumáciu domáceho ovocia pred exotickým ovocím. Prostredníctvom vytvorenej zóny zo stromov a kríkov, rozšírime poznatkovú základňu detí o ovocných stromoch, ich plodoch, deti by tak získali možnosť sledovať ročný cyklus drevín, od ich výsadby, cez prvé lístky, kvitnúce kvety, ktoré opeľujú včely, až po prvé plody, ich dozretie a následnú ochutnávku. Po úprave okolia, by sme v blízkosti stromov umiestnili lavičky, vtáčie búdky, domčeky pre hmyz, ktoré nám vytvoria ďalší priestor pre pozorovanie vtákov a hmyzu, ktoré tvoria tiež dôležitý obsah našich tém. Do úpravy okolia by sme zapojili aj rodičov, aby sme tak dosiahli užšiu kooperáciu medzi rodinou a materskou školou. Vysadená ovocná zóna bude slúžiť ako učebná pomôcka počas vzdelávacích aktivít s deťmi i počas pobytu vonku, v každom ročnom období. Okrem aktívneho pozorovania premeny drevín vplyvom ročného obdobia nám na jar skrášlia okolie našej materskej školy rozkvitnutými konármi kvetov, kde môžeme zároveň pozorovať lietajúci hmyz pri svojej dôležitej práci. V lete nám konáre poskytnú chládok pri posedení na lavičkách, ktoré nám určite spríjemní štebot vtákov, na jeseň, sa stromy a kríky premenia na krásnu farebnú zónu a v zime, počas oddychu stromov, tu nájdu potešenie vtáky, ktorým sa odmeníme za ich štebotanie dobrotami, aby tak ľahšie prežili zimné mesiace.
  Je nesmierne dôležité, aby sme aj v tejto dobe, ktorú žijeme a ktorá je plná výdobytkov modernej techniky nezabudli na prírodné dedičstvo. Poznávať a chrániť prírodu by sme mali učiť deti už od ich útleho detstva, aj cestou integrácie environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, predovšetkým formou zážitkov, ktoré prežijú priamo v jej objatí, pri pozorovaní meniacej sa prírody a to je našou hlavnou motiváciou zapojenia sa do projektu, pretože „prírodu má každý rád, každý je s ňou kamarát“."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Lehota

  "Sme MŠ zameraná na environmentálnu výchovu, a týmto smerom vedieme náš vychovno-vzdelávací proces v exteriéri aj interiéri.
  Máme vypracovaný plán (foto posielam v prílohe) na zlepšenie a sfunkčnenie nášho školského dvora, ktorému sa snažíme rok čo rok, čo najviac priblížiť. Na dvore máme vyhradený priestor na environmentálny kútik aj hospodársku časť. Pripadnej výhre by sme sa veľmi potešili nakoľko na školskom dvore máme veľa drevín, ale ovocné stromy a kry zatiaľ nie.
  Naša MŠ úzko spolupracuje s miestnym Záhradkárskym združením, ktoré by nám výhru pomohlo vysadiť a starať sa o ňu. "

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Lehota pod Vtáčnikom

  "Kedze mame velky skolsky dvor a chceli sme riesit v nom nejaku kutik, o ktory by sa mohli deti starat o rastliny, vasa sutaz nam padla vhod. deti v nasej skolke maju radi ovocie, mame pre to vhodny areal a vysadenie stromcekov by nas urcite potesilo. Deti by sa tam naucili, ako nase stromceky rastu, ako sa treba o ne starat a pochopili by ako take ovocie rastie, ze ho nekupime v obchode ale vieme si ho samy vypestovat a take chuti ovela sladsie 🙂"

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Lesenice

  "Sme Materská škola, jednotriedka v malebnom obci Lesenice, okres Veľký Krtíš. Radi by sme sa zapojili do súťaže o ovocné stromy.
  Boli by sme radi, keby školský dvor a pozemok sa menil na priestor, ktorý slúži aj na oddych aj na vzdelávanie.
  Naším snom je zelená záhrada, kde by boli vysadené ovocné stromy a kríky, maliny, černice, ríbezle,aj nejaké okrasné kríky. Zhotovili by sme k tomu vyvýšené záhony, do ktorých navozíme kvalitnú černozem z kompostoviska z kosenia dvora. Deti by potom mohli s pani učiteľkami siať semienka a sadiť neskôr priesady kalerábov, uhoriek, paradajok.
  Ďakujeme za príležitosť a za vynikajúci nápad."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul - Levice

  "V mene všetkých kolegýň, ako i detičiek našej materskej školy by som rada súťažila o získanie ovocných stromov do areálu nášho šk. dvora. Škola ako taká má v areáli rôzne druhy stromov, no ovocné stromy sa tu nenachádzajú. Keďže sa neustále rozprávame s deťmi o zdravej výžive, o produktoch zo záhrad a sadov o staraní sa o prírodu, čo nám príroda dáva, chceli by sme deťom vytvoriť s vašou pomocou priestor kde by sme sa priamo starali o ovocné stromy, ktoré by boli nie len na úžitkovosť, ale boli by spestrením areálu a oázou zátišia počas letných horúcich dní."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Levoča - Gašpara Haina

  "Sme MŠ v Levoči na ulici Gašpara Haina 36 so 4 triedami. Sme po
  rekonštrukcii školy, no potrebujeme upraviť aj školskú záhradu a
  okolie. Takže Vaše dreviny by sa nám veľmi hodili. "

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Liesek

  "Sme 4-triedna materská škola v krásnom, ale drsnom oravskom prostredí v obci Liesek. Máme veľkú záhradu, v ktorej sa denno denne hráme, spoznávame a učíme sa chrániť prírodu, upevňujeme spoločné priateľstva a vzťahy. Veľká záhrada potrebuje veľa stromčekov a kríkov o ktoré sa s deťmi radi postaráme. Aké úžasné by boli zdravé dary prírody, sladká úroda. To by bola veľká iskra pre nás vzťah k prírode a tú by nám už nik neuhasil."

 • avatar

  registrovaný 11. 9. 2017

  147 príspevkov vo fóre

  1. mar 2019

  MŠ Lieskovany

  "Sme jednotriedna materská škola v krásnej dedinke pod Tatrami a nedaleko Slovenského raja. Máme zrekonštruovaný školský dvor a na ňom " Záhradu maškrtných trpaslíkov" s rozprávkovým dreveným domčekom, preliezkami a zeleninovým políčkom. Pestujeme mrkvičku, cibuľu, cesnak, papriku aj paradajky a radi by sme z našej záhradky ochutnali aj niečo sladké, ovocné."

Téma bola zamknutá adminom. Nie je možné pridávať ďalšie odpovede.

Nenašli ste čo ste hľadali?