Podmienky používania

Všeobecné pravidlá serveru Zahrada.sk

Vitaj na Našej Internetovej stránke. Jej Používaním súhlasíš s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Tebou. Posledná revízia: 25.05.2018

Špecifické pravidlá jednotlivých častí stránok

Všeobecné podmienky používania

Špecifické pravidlá jednotlivých častí stránok

Pravidlá fóra

“Fórum je miesto, kde sa všetci stretávame, rozprávame sa, radíme si, pomáhame si, spoznávame sa. Ak to má byť miesto príjemné pre všetkých, je dôležité správať sa tu slušne, rešpektovať ostatných a nezneužívať možnosť hovoriť k všetkým”

Všeobecné pravidlá fóra

 1. V príspevkoch nepoužívaj VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, značky a skratky.
 2. Nediskutuj mimo tému. Téma je definovaná jej názvom a prvým príspevkom, ktorý vytvoril autor témy.
 3. Nepíš vulgárne, nepoužívaj nadávky, alebo hrubé slová.
 4. Neurážaj, neprovokuj ani nereaguj na osobné útoky na teba. Ak niekto na teba útočí, oznám to adminovi stránky.
  “Ak niekto reaguje na urážku urážaním, nie je v ničom lepší ako ten, kto začal.”
 5. Nezverejňuj osobné informácie o ostatných užívateľoch, alebo vašu vzájomnú osobnú poštu.
 6. Nezverejňuj kontaktné údaje firiem (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžeš spomenúť meno firmy. Linky na konkrétny produkt sú v poriadku.
 7. Nevytváraj rovnaký príspevok, alebo tému viac krát.
 8. Nevkladaj žiadosti o účasť v súťažiach a o hlasovanie.
 9. Neupozorňuj na svoj bazár.
 10. Neponúkaj v príspevkoch tovar, alebo služby. Príspevky neslúžia ako inzeráty.

Pravidlá pre vytváranie nových Diskusií

 1. Novú tému zakladaj až keď sa presvedčíš, či podobná Diskusia už neexistuje. Ak podobnú tému nájdeš, svoj príspevok vlož tam. Ak nenájdeš, vtedy môžeš vytvoriť novú tému.
 2. Novú Diskusiu zaraď do kategórie, ktorá ju najlepšie vystihuje.
 3. Názov má jasne vystihovať tému tak, aby užívatelia mali predstavu o čom sa diskutuje.
  • Nepoužívaj názvy ako “Pomôžte mi”, “Poraďte mi”, alebo pomenovania z ktorých nevyplýva o čo ti ide: “Listy”, “Mravec”.
  • Názov má obsahovať: predmet (kľúčové slovo) o ktorom sa chceš rozprávať (jazierko, jabloň, krtko), v akom kontexte sa chceš o tom rozprávať (vyrábam, sadím, potrebujem poradiť). Ak sa téma viaže na mesto alebo čas, tiež to spomeň (Bratislava, júl 2017). Názov potom môže vyzerať napr. takto: Čo na vošky na jabloni?, Môžem už sadiť paradajky (Senica)?

Všeobecné informácie o fóre

 1. Fórum je verejné, preto zváž zverejnenie osobných informácií o sebe a iných.
 2. Zverejnené príspevky nemažeme na požiadanie, iba v prípade ak porušujú pravidlá stránky.

Pravidlá bazáru

“To, čo predávate popíšte pravdivo, úplne a úprimne, s uvedením všetkých vád, ktoré predávaná vec má. Píšte jasne a prehľadne. Ak sa na obchode dohodnete, buďte zodpovedný.”
- to je naša predstava ako by mal pristupovať užívateľ k obchodom v bazári na Záhrada.sk.

Pravidlá slúžia na ochranu obchodníkov pred podvodmi a komerčnými trikmi, na dodržiavanie prehľadnosti inzerátov a dohliadajú na férovosť v hodnoteniach.

 1. V inzeráte nepíš VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Platí to pre nadpis ako aj pre text inzerátu. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, názvy značiek a oficiálne skratky.
  Veľké písmená rušia a robia inzerát ťažšie čitateľným.
 2. V inzeráte nepoužívaj ozdobné znaky. Platí to pre nadpis ako aj text inzerátu. Medzi ozdobné znaky patria: výkričníky !!!, pomlčky ---, hviezdičky ***, smajlíky :-), bodkovanie …......, atď.
  Iba to ruší a robí inzerát ťažšie čitateľným. Popis inzerátu sa stráca medzi ozdobnými znakmi.
 3. V názve inzerátu nepoužívaj subjektívne prívlastky na predávanú vec. Napr. “krásny”, “nádherný”, “roztomilý” atď.
  Popis má byť objektívny. To, či je niečo “krásne”, “roztomilé”, “nádherné” atď. je čiste subjektívny pocit predávajúceho a kupujúceho to ľahko manipuluje v rozhodovaní.
 4. V inzeráte zverejňuj iba fotografie, ktoré si sám odfotil a je na nich predávaná vec. Fotografie majú dokumentovať reálny stav predávanej veci. Nepoužívaj fotografie stiahnuté z internetu, alebo od iných užívateľov.
  Používanie vlastných fotografií zvyšuje dôveryhodnosť inzerátu a predchádza nedorozumeniam týkajúcich sa reálneho stavu veci.
 5. V inzeráte nepoužívaj slová “nový”, ”nová”, “nové”. Tie sa používajú pri predaji z prvej ruky. Náš bazár slúži výhradne na predaj z druhej ruky. Platí to pre nadpis ako aj pre text inzerátu. Ako náhradu za hovorové používanie slova “nový” použi: “nevybalený”, “nepoužitý”.
  Chceme jasne oddeliť predaj v bazári od komerčného predaja.
 6. Nezverejňuj inzeráty, pre ktoré nemáme vytvorenú jasnú kategóriu. Ak nevieš kam tvoj inzerát patrí, je dosť pravdepodobné, že do nášho bazáru nepatrí.
  Chceme, aby sa v bazári predávali veci, ktoré sú v priamom kontexte stránky.
 7. Nezverejňuj rovnaký inzerát viac krát. Ani v prípade, ak sa hodí do viacerých kategórií. Zvoľ tú kategóriu, ktorá najviac vystihuje danú vec.
  Je to snaha upriamiť na svoj inzerát pozornosť tým, že je viac videný. Nie je to fér voči ostatným predávajúcim.
 8. V inzeráte vždy uveď jasnú cenu v EUR, za ktorú chceš vec predať. Ak predávaš v jednom inzeráte viac rozličných vecí, v texte inzerátu rozpíš jednotlivé ceny a cena inzerátu je suma všetkých predávaných vecí. Nevkladaj cenu: “cena dohodou”, “navhrnite cenu”.
 9. Ak predávaš v inzeráte viac vecí, musia byť z rovnakej kategórie.
 10. Nezverejňuj inzerát typu: “Kúpim”, “Akcia”, “Zľava”, “Oznam” a podobne.
  Náš bazár je výhradne o predaji. Rozhodli sme sa tak, aby bol čo najjednoduchší.
 11. Do inzerátu nevkladaj odkazy na webové stránky.
  Inzerát neslúži na propagáciu webových stránok, alebo značiek, ale na predaj veci.
 12. Fotografie nemôžu obsahovať vodotlač. Výnimkou je vodotlač užívateľského mena predávajúceho.
 13. Do inzerátu nevkladaj odkazy typu “Zadarmo k objednávke”, “pri kúpe … zľava ...”, “Vhodný ako darček” a podobne. Takéto informácie môžeš vložiť do podmienok predaja.
  Takéto “marketingové triky” do bazáru nepatria.
 14. Do názvu inzerátu nevkladaj informácie o stave veci. Názov má obsahovať iba pomenovanie predávanej veci. Čo najpresnejšie informácie o stave veci a prípadných vadách vlož do textu inzerátu.
 15. Cena 0 Eur znamená, že vec daruješ bez akýchkoľvek podmienok. Ak daruješ tovar za poštovné, ako cenu zadaj výšku poštovného, alebo o tom informuj v podmienkach predaja.
 16. Značku v inzeráte zadávaj iba v prípade, ak si si istý, že je to skutočne originálny tovar tej značky. Nevkladaj taký tovar, ktorý je nelegálnou kópiou značky.

Pravidlá medzi kupujúcim a predávajúcim

 1. Kupujúci rešpektuje podmienky predaja predávajúceho.
 2. Ak došlo k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, obidve strany sa tým zaväzujú tuto dohodu splniť.
 3. Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná čo najskôr o tejto situácii informovať druhú stranu.
  Napr. “Nebudem odpovedať 2 týždne, som odcestovaná.”, “Ochorela som, ležím doma. Zanesiem to na poštu hneď ako budem zdravá.”
 4. Riešenie nečakanej situácie spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.
 5. Ak sa predaná vec ukáže ako poškodená alebo inak vadná a pritom o tom nebola v inzeráte zmienka, predavajúci sa zaväzuje vrátiť peniaze a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od kupujúceho (napr. poštovné). Takúto vec už nemôže vložiť znovu do svojho inzerátu v bazári.

Pravidlá používania bazáru

 1. Inzerát sa môže aktualizovať každých 7 dní. Obchádzanie tejto aktualizácie - mazanie inzerátov a ich znovuzverejňovanie je zakázané.
 2. Ak ti bol zablokovaný inzerát adminom, nezverejňuj ďalší taký istý.
 3. Ak aj po upozornení adminom (blokácia inzerátu) naďalej budeš zverejňovať inzeráty s rovnakou chybou, pozastavíme ti obchodovanie v bazári.
 4. Ak bol užívateľovi zablokovaný inzerát a on požiada o jeho odblokovanie bez odstránenia dôvodu blokovania, bude mu inzerát vymazaný.
 5. Ak má admin stránky dôvodné podozrenie, že veci, ktoré ponúkaš v bazári komerčne predávaš, alebo vyrábaš na objednávku, také inzeráty zablokuje ako komerčné. Tieto inzeráty nesmieš znovu zverejniť.

Všeobecné informácie o bazári

 1. Bazár je pre všetkých úplne zadarmo.
 2. Užívateľ môže pridať neobmedzený počet inzerátov.
 3. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených užívateľmi vrátane ich identifikačných údajov, ani za kvalitu inzerovaného tovaru.
 4. Bazár slúži výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi predávajúcim a potenciálnymi kupujúcimi. Ako užívateľ bazáru si si vedomý, že nesieš sám všetky riziká spojené s inzerciou na bazáre ako aj s kúpno-predajnou transakciou (obchodom), ktorá vznikla na základe tejto inzercie.
 5. Inzerovať sa smie len tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha žiadnej špecifickej legislatíve (napr. lieky na lekársky predpis).
 6. Nesmie sa inzerovať tovar, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane priemyselného a duševného vlastníctva (napr. predpismi o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch, autorskom práve a pod...), pričom sa väčšinou jedná o ilegálne kópie výrobkov renomovaných svetových výrobcov. Za príslušné overenie a súlad s predpismi je zodpovedný sám inzerujúci užívateľ. Taktiež sa nesmie inzerovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware...) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva.
 7. O tom, či inzerát, alebo obchod je v súlade s pravidlami rozhoduje admin stránky.
 8. V prípade porušenia pravidiel môže admin: upraviť inzerát, blokovať inzerát (adminské upozornenie), vymazať inzerát, pozastaviť užívateľovi bazár, blokovať užívateľa. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu porušenia, vážnosti porušenia a doterajšej skúsenosti s daným užívateľom.

Pravidlá internej pošty

 1. Interná pošta slúži na sprostredkovanie kontaktu dvoch alebo viacerých používateľov stránky neverejne, súkromne.
 2. Nepíš vulgárne, nesnaž sa druhých uraziť alebo provokovať. Správaj sa k ostatným s rešpektom a úctou.
 3. Obsah internej pošty je záležitosťou odosielateľa a príjemcu. Nezverejňuj osobné informácie získané z internej pošty bez predchádzajúceho súhlasu, ani nezverejňuj vašu vzájomnú osobnú poštu bez súhlasu druhej strany.
 4. Nezneužívaj internú poštu na zasielanie nevyžiadanej pošty (spam).
 5. Ponúkanie a prezentácia služieb v internej pošte nie je povolená.

Všeobecné podmienky používania

Pojmy a definície

 1. „Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
 2. „Internetová stránka“ je Naša internetová stránka, www.zahrada.sk
 3. „My“ sme obchodná spoločnosť JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČO 35 705 779, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30343/B, ktorá je prevádzkovateľom Internetovej stránky.
 4. „Ty“ si užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či si Registrovaný/á alebo nie.
 5. „Niekto“ alebo „Ostatný“ je osoba odlišná od Teba.
 6. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetovú stránku.
 7. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 8. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Tvoje uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).
 9. „Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Tebe a Ostatným. Služba je bezplatná, s výnimkou sekcií alebo služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne uvedená cena.
 10. „Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.
 11. „Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako Registrovaný/á máš vlastné užívateľské meno a heslo.
 12. „Zrušenie Registrácie“ je znemožnenie Tvojho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Tvojho užívateľského účtu a vymazanie Tvojich údajov z účtu.
 13. „Admin“ je užívateľ/ka ako Ty, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie Internetovej stránky, ale nezastupuje Nás, ani nie je oprávnený/á vystupovať v Našom mene a konať za Nás.
 14. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Teba“, tak nie je povolené, aby si to „Ty“ robil/a, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „si povinný/á“, znamená to, že „Ty si povinný/á“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne

 1. Tieto Pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Tebou a Nami. Ešte predtým ako začneš Používať Internetovú stránku, si povinný/á prečítať si tieto Pravidlá. Prvým Použitím Internetovej stránky totiž vyhlasuješ, že si tieto Pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíš s nimi bez výhrad, si nimi viazaný/á, a zaväzuješ sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzuješ dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudeš v súvislosti s Používaním Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.
 2. Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíš, nesmieš Použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak si už Registrovaný/á, si povinný/á požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.
 3. Ak máš menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuješ, že súhlas s Pravidlami a Tvojím Používaním Internetovej stránky vyslovil Tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.
 4. Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.
 5. Súhlasíš s tým, že Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu.
 6. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
 7. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 8. Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky (viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.
 9. Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie Pravidiel.

Zmena Pravidiel

 1. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Ti to oznámili, nakoľko Ťa nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda v Tvojom záujme, aby si si ich z času na čas prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že Používaš Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko si týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
 2. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť Používanie Internetovej stránky a ak si Registrovaný/á, požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

 1. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Tvojich Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
 2. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
 3. Uvedom si, že Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
 4. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.
 5. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 6. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

Kontrola a administrácia Príspevkov

 1. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávaš plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo Ostatným.
 2. Hoci sme stanovili tieto Pravidlá pre Tvoje správanie a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Tvoje Príspevky, či sú v súlade s Pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami
 3. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve Príspevkov odpovedali na všetky Tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetovej stránky alebo Služby.
 4. Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Tvojich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).
 5. Sme oprávnení upozorniť Ťa v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného práva, a z asahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Tebou a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku a/alebo zablokovaním diskusného fóra, jeho časti, Zrušením Registrácie a pod.).

Sťažnosti

 1. Si povinný/á dbať na to, aby každý Tvoj Príspevok bol v súlade s platným právom a týmito Pravidlami.
 2. Napriek tomu, že nie sme zodpovední za Tvoje Príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej Príspevkami na Internetovej stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.
 3. Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom uverejneným na Internetovej stránke medzi Tebou a Niekým.
 4. Dávaš nám týmto súhlas, aby sme za týmto účelom v prípade sporu postupovali nasledovne:
  1. V prípade, ak sa domnievaš, že si dotknutý/á Niekoho Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom, si povinný/á Nám na adresu Nášho sídla uvedeného v úvodnej časti týchto Pravidiel (nie Adminovi!) doručiť kvalifikované oznámenie o tejto skutočnosti. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie písomné oznámenie podpísané Tebou, ktorého súčasťou je identifikácia konkrétneho Príspevku a jeho autora (konkrétneho užívateľa), preukázanie protiprávnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a Tvoje meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámenie Nám musí byť doručené doporučenou poštou, aby bolo možné preukázať jeho skutočné doručenie. Doručenie iným spôsobom nie je možné akceptovať, rovnako ani oznámenia zaslané elektronickou poštou, a to z personálnych a technických dôvodov.
  2. Do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručíme toto kvalifikované oznámenie autorovi Príspevku elektronickými prostriedkami (napr. naskenovaný dokument prostredníctvom internej pošty na Internetovej stránke) spoločne so žiadosťou, aby nám poskytol vyhlásenie o legálnosti jeho Príspevku.
  3. Autor Príspevku je potom povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia kvalifikovaného oznámenia doručiť Nám spôsobom uvedeným vyššie (platným pre doručovanie kvalifikovaného oznámenia) vyhlásenie o legálnosti Príspevku. Vyhlásením o legálnosti Príspevku je písomné oznámenie podpísané autorom Príspevku (s jeho úradne osvedčeným podpisom, a ak ešte nemá 18 rokov, bude potrebný úradne osvedčený podpis aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu), ktorého súčasťou je preukázanie legálnosti Príspevku, dôkazy o tom svedčiace, a meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa autora Príspevku.
  4. V prípade, ak autor Príspevku poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto časti Pravidiel, berie na vedomie a súhlasí s odstránením jeho Príspevku z Internetovej stránky.
  5. V prípade splnenia všetkých povinností autora Príspevku Ti zašleme do 5 pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia o legálnosti Príspevku kópiu tohto vyhlásenia. Príspevok potom odstránime až na základe Tvojho oznámenia a preukázania toho, že si na príslušný súd podal/a žalobu/iné podanie, ktorej/ktorého predmetom je Príspevok.
  6. V prípade, ak ide o Príspevok Niekoho, kto nie je Registrovaný, odstránime ho ihneď po doručení kvalifikovaného oznámenia.
  7. Podobne budeme postupovať aj v opačnom prípade, teda ak sa Niekto domnieva, že je dotknutý Tvojim Príspevkom, pretože je v rozpore s platným právom.

Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia

 1. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania určitých sekcií Internetovej stránky.
 2. Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a udržiavať ich takéto.
 3. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
 4. Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Tebe a uznávame naše povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Prečítaj si bližšie informácie o ochrane osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov.
 5. Použitím Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:
  1. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy)..
  2. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov)..
  3. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj Príspevok obsahuje..
  4. vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla..
  5. Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.

 6. V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.)..
 7. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.
 8. Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.
 9. Tvoju Registráciu sme oprávnení zrušiť len My, a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíš rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné fórum s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ju Používal/a v rámci platného práva a týchto Pravidiel.
 10. Ak preukázateľne porušuješ tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 11. Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

 1. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Ťa, aby si robil/a to isté. Ak si myslíš, že Tvoje autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktuj Nás a postupuj obdobne ako pri Sťažnosti.
 2. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíš a zaväzuješ sa, že:
  1. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
  2. budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
  3. nebudeš odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
  4. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 3. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Tvojho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, resp. ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých sekcií Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a Ostatnými.

Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy

 1. Ak Tvoj počítač používa viac osôb (napr. doma, v práci alebo v internetovej kaviarni a pod.), si zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení Používania Internetovej stránky odhlásil/a, aby žiadna iná osoba nemohla Používať Internetovú stránku pod Tvojím užívateľským menom.
 2. Tvoj užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Teba. Si preto sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu a že sa uistíš, že si sa odhlásil/a z Tvojho účtu na konci každého Používania Internetovej stránky.
 3. Vo vlastnom záujme súhlasíš a zaväzuješ sa, že nebudeš:
  1. uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,
  2. uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
  3. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
  4. uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
  5. uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
  6. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
  7. uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Tvojich skúseností,
  8. uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,
  9. uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Tvoje osobné názory Ostatným,
  10. uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
  11. brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,
  12. narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;
  13. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
  14. používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetovú stránku alebo Službu,
  15. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,
  16. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
  17. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,
  18. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
  19. sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
  20. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,
  21. Používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,
  22. obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 4. Ďalej súhlasíš s tým, že:
  1. na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíš tak na vlastné riziko a mal by si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),
  2. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadiš,
  3. pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám (nie Adminovi!) to,
  4. Používanie Internetovej stránky je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
  5. nemáš za Tvoje Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,
  6. akékoľvek Tvoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej stránke alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Tvojho nároku na odplatu.

Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetovej stránky a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.