Klasiko® Aqua flair Kombiformát – vyberte si eleganciu a funkčnosť v kombinácii s ušľachtilým aqua flair povrchom

  • 31.07.2018

Ušľachtilý aqua flair povrch a štyri klasické formáty v 3 farbách dávajú priestor na vytvorenie plôch pre náročných. Klasiko® Aqua flair Kombiformát je dlažba pred dom, aj na chodníky v záhrade. Vďaka rozmeru a tvaru umožňuje vytvárať množstvo variácií uloženia.

Premac

Klasiko®  Aqua flair  Kombiformát sú betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom. Sú vhodné na dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie. Vyrábajú sa v hrúbke 6 cm, sú zaťažiteľné pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t.

Medzi ich prednosti patria ušľachtilý flair povrch, systém vymedzovacích výčnelkov, univerzálnosť použitia, možná verzia kombiformát (riadkový vzor kladenia je uložený už na palete), kombinovateľnosť s dlažbou Klasiko, hospodárnosť a trvanlivosť a odolnosť proti pošmyknutiu a odolnosť proti oderu.

Kladenie dlažby

Kombiformát poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Klasiko 6cm, Kombiformát - V1
Klasiko 6cm, Kombiformát – V1


Klasiko 6cm, Kombiformát - V2
Klasiko 6cm, Kombiformát – V2

Klasiko 6cm, Kombiformát - V3
Klasiko 6cm, Kombiformát – V3
Klasiko 6cm, Kombiformát - V4
Klasiko 6cm, Kombiformát – V4
Klasiko 6cm, Kombiformát - V5
Klasiko 6cm, Kombiformát – V5
Klasiko 6cm, Kombiformát - V6
Klasiko 6cm, Kombiformát – V6

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy

Na rastlinnú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 – 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je ± 1 cm.

Dlažbové lôžko

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Uloženie dlažby

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte škáru 4 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Škárovanie

Položenú dlažbu zasypte škárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepouží vajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál zapĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte škárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, škárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do škár.

Viac info na www.premac.sk

 

Zdroj: Premac, s.r.o.

Najnovšie diskusie

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Ochrana proti vrtivke orechovej má viac fáz počas roka. Začnite hneď teraz, radí Martin Čurda
Ochrana proti vrtivke orechovej má viac fáz počas roka. Začnite hneď teraz, radí Martin Čurda
Nožnice majte poruke aj počas zimy. Tieto rastliny vám budú za rez vďačné
Nožnice majte poruke aj počas zimy. Tieto rastliny vám budú za rez vďačné
Naostrite záhradné nožnice! Tieto rastliny potrebujú v októbri zrezať, aby prežili zimu
Naostrite záhradné nožnice! Tieto rastliny potrebujú v októbri zrezať, aby prežili zimu
Superagresívna i superliečivá. Taká je podpňovka obyčajná
Superagresívna i superliečivá. Taká je podpňovka obyčajná
Ako a čím moriť cesnak?
Ako a čím moriť cesnak?
Skontrolujte si, či ich nemáte v záhrade! Toto sú potenciálne invázne rastliny, ktoré vedia narobiť problémy
Skontrolujte si, či ich nemáte v záhrade! Toto sú potenciálne invázne rastliny, ktoré vedia narobiť problémy
Nožnice majte poruke aj počas zimy. Tieto rastliny vám budú za rez vďačné
Nožnice majte poruke aj počas zimy. Tieto rastliny vám budú za rez vďačné
Kubánske oregano alebo grécky eukalyptus. Viete, ktorá obľúbená bylinka sa skrýva za týmito názvami?
Kubánske oregano alebo grécky eukalyptus. Viete, ktorá obľúbená bylinka sa skrýva za týmito názvami?
Prilákajte vtáky do záhrady. Poradíme vám, ktoré druhy čím prikŕmiť
Prilákajte vtáky do záhrady. Poradíme vám, ktoré druhy čím prikŕmiť
Na jesennej návšteve: Záhrada, ktorá mení svoju podobu podľa ročných období a nikdy nepôsobí prázdno
Na jesennej návšteve: Záhrada, ktorá mení svoju podobu podľa ročných období a nikdy nepôsobí prázdno
Skontrolujte si, či ich nemáte v záhrade! Toto sú potenciálne invázne rastliny, ktoré vedia narobiť problémy
Skontrolujte si, či ich nemáte v záhrade! Toto sú potenciálne invázne rastliny, ktoré vedia narobiť problémy
Krásny vianočný kaktus priamo na Vianoce! Toto je kľúč k bohatému kvitnutiu
Krásny vianočný kaktus priamo na Vianoce! Toto je kľúč k bohatému kvitnutiu