Klasiko® Aqua flair Kombiformát – vyberte si eleganciu a funkčnosť v kombinácii s ušľachtilým aqua flair povrchom

  • 31.07.2018

Ušľachtilý aqua flair povrch a štyri klasické formáty v 3 farbách dávajú priestor na vytvorenie plôch pre náročných. Klasiko® Aqua flair Kombiformát je dlažba pred dom, aj na chodníky v záhrade. Vďaka rozmeru a tvaru umožňuje vytvárať množstvo variácií uloženia.

Premac

Klasiko®  Aqua flair  Kombiformát sú betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom. Sú vhodné na dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie. Vyrábajú sa v hrúbke 6 cm, sú zaťažiteľné pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t.

Medzi ich prednosti patria ušľachtilý flair povrch, systém vymedzovacích výčnelkov, univerzálnosť použitia, možná verzia kombiformát (riadkový vzor kladenia je uložený už na palete), kombinovateľnosť s dlažbou Klasiko, hospodárnosť a trvanlivosť a odolnosť proti pošmyknutiu a odolnosť proti oderu.

Kladenie dlažby

Kombiformát poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Klasiko 6cm, Kombiformát - V1
Klasiko 6cm, Kombiformát – V1


Klasiko 6cm, Kombiformát - V2
Klasiko 6cm, Kombiformát – V2

Klasiko 6cm, Kombiformát - V3
Klasiko 6cm, Kombiformát – V3
Klasiko 6cm, Kombiformát - V4
Klasiko 6cm, Kombiformát – V4
Klasiko 6cm, Kombiformát - V5
Klasiko 6cm, Kombiformát – V5
Klasiko 6cm, Kombiformát - V6
Klasiko 6cm, Kombiformát – V6

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy

Na rastlinnú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 – 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je ± 1 cm.

Dlažbové lôžko

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Uloženie dlažby

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte škáru 4 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Škárovanie

Položenú dlažbu zasypte škárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepouží vajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál zapĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte škárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, škárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do škár.

Viac info na www.premac.sk

 

Zdroj: Premac, s.r.o.

Najnovšie diskusie

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Smútivky v interiéri: Ako sa rýchlo zbaviť malých otravných mušiek? Tri najčastejšie problémy pri predpestovaní zeleniny: Vyhnite sa týmto chybám a zvýšte šancu na zdravé sadenice Ako na zimný rez viniča: Tradícia starých vinohradníkov má aj praktické dôvody Januárovo-februárový sprievodca pestovaním: Čo a kde vysievať v tomto období? Zimný rez: Ako rezať jadroviny a čo sa teraz rezať nesmie Ako si dopestovať krásnu papriku? Základom úspechu sú kvalitné priesady, držte sa týchto overených rád
Tavolíny, hamamely a hortenzie: Vo februári venujeme pozornosť v okrasnej záhrade týmto rastlinám Osviežte si základy pestovania teplomilných paprík! Kedy začať s výsevom a kam ich vysadiť? Smútivky v interiéri: Ako sa rýchlo zbaviť malých otravných mušiek? Sprievodca pestovaním: Teraz vysievame tieto semienka na predpestovanie priesad a koncom mesiaca začíname aj s výsevmi priamo do pôdy Ako si dopestovať krásnu papriku? Základom úspechu sú kvalitné priesady, držte sa týchto overených rád Ako správne rezať jadroviny? Eduard Jakubek vás prevedie celým postupom