Záhradkári z Opatoviec nad Nitrou    

Spolu im je dobre, žiaden vek nie je prekážkou.

V časoch, keď mnohí okolo seba staviame vysoké betónové múry, záhradkári z Opatoviec nad Nitrou dúfajú, že múry ich nikdy nerozdelia a doslova si užívajú spoločné aktivity.