Náprstník červený, vrbica vrbolistá a veronika dlholistá    

Náprstník červený, vrbica vrbolistá a veronika dlholistá Foto: Shutterstock