Väčšie dierky na kmeni jablone spôsobené húsenicou

Pravdepodobne ide o larvy – húsenice nočného motýľa drevotoča obyčajného, ktorý škodí na mnohých druhoch našich drevín. Foto: Shutterstock