Zadná časť okrasného záhonu    

Staré drevené hranoly zo zbúranej šopy zapustené do terénu slúžia ako chodníček. Foto: Martin Čurda