Naplnenie kvetináča kompostom    

Foto: Jason Ingram/Gardener´s World