Odstránenie výhonov viniča na fasáde

Odstránime aj slabé a vyrodené výhony, staré úponky. Foto: Sarah Cuttle/Gardener´s World