Výsevný disk s reďkovkou červenou

Výsevný disk s reďkovkou – predná strana obalu výrobku Foto: SEDOS