Záhrada svojpomocne vytvorená pre rodinu v Mojmírovciach    

Možnosť vytvoriť terasu orientovanú na západ bola jedna z podmienok pri výbere stavebného pozemku. Množstvo zelene spoluvytvára optickú bariéru pred susedmi, chráni pred vetrom a poskytuje úkryt a útočisko drobným živočíchom. Foto: Miro Pochyba