Záhrada svojpomocne vytvorená pre rodinu v Mojmírovciach    

Terasu s pergolou v tvare trojuholníka vymyslel a vybudoval manžel pani Katky. Stojí na kopčeku, ktorý v záhrade ostal po výkope základov pre dom. Súkromie tu časom vytvorí hustá zeleň, viničové kry s bezkôstkovou odrodou a kivi, ktoré sa už teraz ťahajú po drôtenke napnutej medzi drevenými stojkami. Foto: Miro Pochyba