Rez kontajnerovej schizandry po výsadbe    

Rez kontajnerovej schizandry po výsadbe

Rez kontajnerovej schizandry po výsadbe