Nádorovitosť

Nádorovitosť hlúbovín (odumieranie hlúbovín, vädnutie hlúbovín)
Nádorovitosť hlúbovín (odumieranie hlúbovín, vädnutie hlúbovín)
Pri pestovaní hlúbovín sa môžeme stretnúť so závažnou chorobou - nádorovitosťou hlúbovín. Rastliny chradnú, zaostávajú v raste, listy vädnú a postupne napadnuté jedince odumierajú.
Nádorovitosť oleandrov (čierne škvrny na oleandri)
Nádorovitosť oleandrov (čierne škvrny na oleandri)
Objavili ste čierne škvrny na listoch oleandra? Môže sa jednať o baktériovú chorobu. V neskoršom štádiu sa môžu na listoch vytvárať bradavičnaté útvary.