Roztoč malinový (nevyfarbené plody malín a černíc, nerovnomerne dozreté plody malin a černíc)

Čiastočné alebo úplné nevyfarbovanie plodov malín a černíc môže mať na svedomí slnečný úpal, horúčavy, alebo škodca - roztoč malinový.

Prejavy

Roztoč malinový napáda maliny a černice. Poškodenie sa prejavuje nevyfarbenými časťami plodov. Roztoč je voľným okom neviditeľný, pohybuje sa v pletivách rastlín a cicia ich šťavy. Dôsledkom toho plody nedozrievajú rovnomerne a poškodenie sa prejaví i na chuti – takéto plody sú kyslé, nechutné. Nerovnomerné zafarbenie však môže byť aj dôsledkom úpalu a horúceho leta, vtedy stačí rastliny zatieniť, napríklad netkanou textíliou.

Chemická ochrana

Použitie prípravkov proti roztočom, napríklad Vermitec 018 EC, Ortus 5 SC, alebo Apollo 50 SC.

Ekologická ochrana

Nasadiť možno dravého roztoča TYPHLODROMUS PYRI.

Prevencia

Prevenciou je odstraňovanie napadnutých plodov, ktoré následne spálime. Dôležitý je tiež pravidelný rez a dodržanie výsadbovej vzdialenosti. Na jar sa dá použiť preventívny postrek spomenutými prípravkami.

nedozreté maliny; nedozreté černice; nerovnomerné dozrievanie; bledé miesta na plodoch černíc; bledé miesta na plodoch malín; roztoč; choroby a škodce malín a černíc