Farebné okvetné listene a biele kvety bugénviley    

Spomedzi farebných listeňov vyrastajú pravé biele kvietky. Foto: Shutterstock