Vyštipnutie mŕtvych kvetov a listov    

Foto: Sarah Cuttle/Gardener´s World