Záhrada svojpomocne vytvorená pre rodinu v Mojmírovciach    

Malý vodný prvok v prirodzenom tieni zelene neďaleko terasy je domovom pre lekno a v suchých dňoch zlepšuje okolitú mikroklímu vďaka vyparovaniu vody. Foto: Miro Pochyba