Záhrada svojpomocne vytvorená pre rodinu v Mojmírovciach    

Jeden z posledných vysadených stromov je naša pôvodná jarabina. Na jar je obsypaná množstvom bielych súkvetí a na jeseň a počas zimy drobnými plodmi, ktoré sú potravou pre vtáky. Pohodlné ležadlo láka na pasívny odpočinok. Foto: Miro Pochyba