Nemáte priestor pre záhradu? Zelená strecha s FATRAFOLOM je riešenie

  • 31.07.2020

S rastúcim záujmom o životné prostredie narastajú na popularite zelené strechy, ktoré využívajú prírodu priamo pri konštrukcii domu. Zelené strechy sú veľmi atraktívne na pohľad, oživujú okolitú zástavbu, ale hlavne prinášajú mnoho výhod.
Nemáte priestor pre záhradu? Zelená strecha s FATRAFOLOM je riešenie

Výhody produktu

  • Strechy pokryté pôdou a rastlinami sa osvedčili ako prírodná ekologická klimatizácia, zvyšujú kvalitu životného prostredia a zlepšujú mikroklímu v husto zastavaných oblastiach.
  • Predlžujú životnosť strešného plášťa, pretože ho chráni pred UV žiarením, poveternostnými vplyvmi, vysokými teplotami a mechanickým poškodením.
  • Svojim vzhľadom oživujú okolitú zástavbu, spríjemňujú prostredie, dávajú možnosť vzniku relaxačných zón a lahodia oku.
  • Zelená strecha má taktiež pozitívny vplyv na vnútorné prostredie budov. Vegetácia chráni pred prienikom vysokých letných teplôt do interiéru a udržuje vyrovnané podmienky a reguluje teplotné výkyvy, takže vytvárajú stály tepelný komfort.
  • Rastliny pohlcujú škodlivý prach, filtrujú vzduch a čistia tak ovzdušie. Výrazne napomáhajú taktiež s hospodárením s odpadovou-dažďovou vodou, odľahčujú
    kanalizačný systém.

Typy zelených striech

Extenzívne strechy

Jedná sa o strechy s nižšou nosnosťou konštrukcie a tenkou vrstvou substrátu. Pre tento typ striech sú vhodné rastliny rozširujúce sa do plochy- ako sú trvalky, skalničky a suché rastliny, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu. Strechy majú minimálny nárok na údržbu.

Intenzívne strechy

Sú charakteristické vysokou nosnosťou a silnejšou vrstvou substrátu. Tieto strechy sú vhodné pre vytváranie záhrad s použitím kvetín, kríkov a nízkych stromov. Taktiež sa dajú na strechu postaviť záhony ak to nosnosť konštrukcie dovoľuje a pestovať si tam zeleninu alebo ovocie. Vyžadujú pravidelnú údržbu a závlahový systém. Pri zelených strechách odporúčame zaviezť vodovod na strechu pre uľahčenie starostlivosti o zeleň. Či už pri extenzívne strechy alebo intenzívnej.

Rez systémom Extenzívnej strechy

Nemáte priestor pre záhradu? Zelená strecha s FATRAFOLOM je riešenie

1. Rozchodníková rohož 30mm
2. Extenzívny substrát 60mm
3. Hybridná recyklovaná doska 20mm
4. Separačná a ochranná vrstva 5mm
5. Fólia FATRAFOL 818/V-UV 1,5 – 2,0mm
6. Separačná vrstva 5mm
7. Tepelná izolácia(voliteľná)
8. Parozábrana 0,2mm
9. Podkladová vrstva

Rez systémom Intenzívnej strechy

Nemáte priestor pre záhradu? Zelená strecha s FATRAFOLOM je riešenie

1. Voliteľná zeleň
2. Intenzívny substrát 400mm
3. Hybridná recyklovaná doska 30mm
4. Drenážna vrstva s kašírovanou textíliou 30mm
5. Separačná ochranná vrstva 5mm
6. Fólia FATRAFOL 818/V-UV 1,5 – 2,0m
7. Separačná vrstva 5mm
8. Tepelná izolácia(voliteľná)
9. Parozábrana 0,2mm
10. Podkladová vrstva

Zdroj: Fatra-Izolfa a.s.

Diskusie na tému článku