Výroba domáceho žihľavového sirupu    

Výroba domáceho žihľavového sirupu je podobná ako pri väčšine bylinkových sirupov. Foto: Zuzana Mišotová