Výroba žihľavového hnojiva    

Domáce žihľavové hnojivo obsahuje veľké množstvo dusíka a je vhodné na hnojenie okrasnej aj úžitkovej záhrady. Foto: Zuzana Mišotová