Modlivka

Modlivka, maskovaný predátor hmyzu so záľubou v jedení partnera
Modlivka, maskovaný predátor hmyzu so záľubou v jedení partnera
Koncom leta sa môžeme v teplejších oblastiach Slovenska stretnúť s fascinujúcim živočíchom. Má dlhé zelené telo s krídlami, výraznú trojuholníkovú hlavu a zvláštne ozubené predné končatiny.