Pestovanie mikrobylinky - červenej reďkovky    

Okrem tradičnej žeruchy môžeme ako mikrobylinku vyskúšať reďkovku, napríklad odrodu ‘Red Purple’. Foto: Miro Pochyba