Krasoň ostružinový (zdureniny na malinách)

Zdureniny na výhonkoch malín a vyžradé chodbičky vo výhonoch spôsobuje krasoň ostružinový. Ako zasiahnuť?

Prejavy

Ide o kovovolesklého chrobáka modrozelenej alebo bronzovozelenej farby. Je štíhly, asi 5 – 8 mm dlhý. Škodí malinám, černiciam, ale i ružiam. V priebehu júna kladú samičky vajíčka, vždy jednotlivo a na zelené časti výhonov. Vyliahnuté larvy sa dostávajú do výhonov a pod ich pokožkou vyhlodávajú špirálovité chodbičky. Nad chodbičkou sa pokožka zdurí a často aj praskne. V tomto mieste sa buď obmedzí, alebo úplne preruší prúdenie rastlinných štiav a výhon postupne odumrie.Vo veternom počasí sa v mieste zdurenia výhony často lámu. Staršia larva vyžiera stred výhonu smerom nahor, kde si po ukončení vývoja zhotoví komôrku, v ktorej prezimuje. V nej sa aj zakuklí a ako dospelec ju v júni opúšťa. Za rok má tento škodca len jednu generáciu.

Chemická ochrana

Chemická ochrana nie je potrebná, vystačí jarné mechanické odstraňovanie a spálenie zdurených výhonkov.

Ekologická ochrana

Mechanické odstraňovanie zdurených výhonov s prezimujúcimi larvami, a to buď ešte na jeseň, alebo skoro na jar.

Prevencia

Výber miest s ideálnymi podmienkami, primeraná výživa a zavlažovanie, odstraňovanie chorých rastlín, pravidelný rez.

krasoň ostružinový; lesklý chrobák; larvy vo výhonkoch malín; špirálové chodbičky vo výhonkoch malín; maliny; škodce na malinách; zdureniny na výhonkoch malín; hrče na výhonkoch malin

Tagy: černice | maliny