Chcete mať krásnu úrodu lieskových orieškov? Siahnite po týchto odrodách

  • 09.03.2018

Gaštany evokujú vôňu jesene, bez lieskovcov a orechov si nevieme predstaviť vianočné pečenie, mandle nám zas dozdobia finálny produkt. Škrupinové ovocie do záhrady patrí. Vyberte si tú najvhodnejšiu odrodu.

Chcete mať krásnu úrodu lieskových orieškov? Siahnite po týchto odrodách

Do skupiny škrupinovín zaraďujeme popri lieskach a gaštanoch ešte mandle a orechy, rovnako ako i menej známy orech čierny. Dnes vám predstavíme najznámejšie odrody liesok a preberieme zásady ich pestovania. V prípade škrupinového ovocia ide celkovo o najmenej náročné ovocné druhy. Aj tie sú síce napádané chorobami a škodcami, v porovnaní napríklad s jabloňami je toho však neporovnateľne menej. Vďaka tomu sa  pestujú  bez postrekov. Tie vykonávame v prípade potreby iba v prvých rokoch.

Rozmanité liesky

Vzrastovo patria medzi nižšie škrupinoviny. Sú naším domácim druhom, bežne rastú hlavne na okrajoch lesov. Vyhovujú im najmä južnejšie polohy, ktoré sú pre ne najprirodzenejšie. Pestovať ich však vieme aj v stredných, ba dokonca aj vyšších polohách. Liesky rastú aj v parkoch a v okrasných výsadbách. Tu sú populárne najmä ich červenolisté alebo žltolisté odrody a odrody so skrútenými listami a konármi.

Liesky sa predávajú v najrôznejších formách, čomu treba prispôsobiť aj ich výsadbu. Stále je bežný ich predaj vo forme voľnokorenných výpestkov. Popri tom sa čoraz častejšie predávajú vo forme balených výpestkov s atraktívnymi farebnými obalmi. Bežne dostupné sú aj v kontajnerovanej forme, ktorú možno vysádzať počas celého roka. V prípade jarnej výsadby je to však najmä voľnokorenná a balená forma. Ich výsadba sa nelíši od výsadby iných ovocných drevín.

Liesky

Pestovanie liesok a ochrana


Ideálna je pre ne hlinitopiesočnatá pôda. Ak je slabšie zásobená živinami, doprajte lieskam pred výsadbou zásobu hnojív, ideálne biologických, ktoré kry ocenia najmä v prvých rokoch po výsadbe. Neskôr sú už liesky na hnojenie nenáročné, uspokoja sa s občasným rozhodením viaczložkového hnojiva alebo s plytkým prikopaním rozhodeného kompostu v jarnom období.

Liesky nie sú náročné na ochranu. V záhradách sa nestriekajú alebo iba v prvých rokoch. Veľkovýroba však v prípade liesok pravidelne rieši ochranu proti nosánikovi lieskovému a moniliózam. Prípravky proti nim sú však v maloobchodnej sieti nedostupné, preto zostáva len mechanická ochrana. Nosánika vieme eliminovať obrábaním pôdy pod stromami, prípadne ich sklepávaním na rozprestretú plachtu. Šíreniu moniliózy vo vlhkom období zabránime odstraňovaním napadnutých plodov. V podhorských oblastiach dokážu napáchať silné škody na dozretých plodoch veveričky.

Liesky

Pestovateľské tvary

Liesky môžeme bežne pestovať v tvare kríka, to je základný a najrozšírenejší tvar. Predstavuje stredne vysoký ker, ktorý pozostáva z niekoľkých kostrových výhonov. Tieto vďaka úrode časom starnú, a preto je potrebné ich priebežne obmieňať, aby sa kry zmladili a tým udržali v plnej vitalite. Kry vysádzame buď solitérne, alebo vo forme voľne rastúceho živého plota.

Druhým pestovateľským tvarom je stromček. Ten sa dá zapestovať aj z kríkovej formy, v takomto prípade však treba dbať na každoročné odstraňovanie výmladkov z bázy kmeňa. Aby sme si túto prácu ušetrili, je možné ich pestovať štepené do podpníka liesky tureckej, ktorá netvorí výmladky. Naštepené odrody na nej rastú zväčša umiernenejšie a efektnejšie, na druhej strane však treba počítať s nižšími úrodami a drahšou cenou výpestkov.

Chcete mať krásnu úrodu lieskových orieškov? Siahnite po týchto odrodách

Najpestovanejšie odrody

Pri výbere odrôd kladieme dôraz najmä na opelivosť odrôd, v ktorej sú medzi lieskami výrazné rozdiely. Poznáme odrody samoopelivé, čiastočne samoopelivé, väčšina odrôd je však cudzoopelivá. Na trhu sa tiež často objavuje množstvo nových odrôd, pri ktorých je vzájomná opelivosť s inými odrodami zväčša neznáma. Preto ak sa rozhodnete pestovať vo svojej záhrade liesku, myslite na to, že je vždy lepšie vysadiť si viac rôznych odrôd.

Hallská obrovská

Hallská obrovská
Hallská obrovská

Vytvára silné kry, ktoré vynikajú veľmi silným rastom. Patrí medzi cudzoopelivé odrody, vhodnými opeľovačmi sú Lombardská biela a Webbova. Sama je dobrým opeľovačom.

Plody sú stredne veľké až veľké, vajcovité až kužeľovité, umiestnené jednotlivo alebo v zhlukoch po 2 až 3. Majú tvrdú, niekedy mierne zbrázdenú škrupinu a pančušku približne rovnako dlhú ako oriešok. Jadro je veľké, v priemere je podiel jadra na hmotnosti plodu 45 %. Chuť jadra je veľmi dobrá. Dozrieva na prelome septembra a októbra, rodí veľmi dobre. Odroda je odolná proti zimným mrazom i nízkym teplotám v období kvitnutia, netrpí chorobami a nosánik lieskový ju napáda pomerne málo.

Katalónska

Katalónska
Katalónska

Kry rastú silno, nie však veľmi vysoko, tvoria rozložité, zahustené koruny. Plody sú vysokej akosti, okrúhleho tvaru, najčastejšie po 3 až 5 ks v súplodí. Obalové šupiny sú kratšie ako plody. V čase dozrievania sa krycie šupinky na plode roztvárajú a odkrývajú väčšiu časť plodu. Škrupina je strednej hrúbky, krehká, bronzovej farby. Jadro je chutné a vypĺňa škrupinu. Odroda kvitne stredne skoro, dozrieva v druhej polovici septembra a plody vypadajú samy. Je spoľahlivo a každoročne úrodná.

Lombardská biela

Lombardská biela
Lombardská biela

Rastie stredne silno, neskôr až slabšie, tvorí užšie až guľovité menšie kríky. Vzhľadom na slabší rast sa pestuje v hustejšom spone. Odroda je spoľahlivo samoopelivá, pre stabilitu úrod sa odporúča kombinovať ju s inými odrodami. Plody sú stredne, podlhovasto vajcovité, umiestnené v zhlukoch po 4 až 10 ks. Majú stredne hrubú škrupinu a pančušku dvakrát tak dlhú ako oriešok. Jadro dobre vyplňuje škrupinu, jeho podiel na hmotnosti plodu je približne 50 %. Chuť jadra je nasladlá, veľmi dobrá, z hľadiska chuti patrí medzi najkvalitnejšie odrody. Dozrieva v prvej polovici septembra.

Webbova

Webbova
Webbova

Rastie silno, tvorí veľké, vysoké, redšie kríky. Odroda je čiastočne samoopelivá, vhodným opeľovačom je napríklad Hallská obrovská. Plody sú veľké, podlhovasto vajcovité, umiestnené v zhlukoch. Majú stredne hrubú až hrubšiu škrupinu a pančušku o niečo dlhšiu ako oriešok. Jadro je veľké, dobre vyplňuje škrupinu, podiel jadra na hmotnosti plodu je 48 %, v menej priaznivých podmienkach je vyplnenie škrupiny menšie. Chuť jadra je nasladlá, dobrá. Dozrieva v druhej polovici septembra, v priaznivých podmienkach rodí veľmi dobre.

Červenolisté odrody

Lombardská červenoplodá

U nás ide o najznámejšiu a najviac rozšírenú odrodu liesky s červenými listami. Odroda je charakteristická purpurovočerveným sfarbením listov a obalových šupín. Tvorí nízke kry s rozložitými jemne previsnutými korunami. Plody sú podobné ako u odrody Lombardskej bielej – stredne veľké, podlhovasté, po niekoľko kusov v súplodí. Obalové šupiny sú dlhé, uzatvorené, zelenkavo- alebo tmavočervené. Jadro je chutné, pokryté tmavočervenou dobre sa oddeľujúcou šupinkou. Kvitne stredne skoro. Plody dozrievajú v druhej polovici septembra, opadávajú spolu s obalmi. Odroda sa zaraďuje medzi amatérske odrody, vďaka červenému sfarbeniu listov a obalovým šupinám od jari do začiatku leta sa využíva skôr ako okrasná rastlina.

Lombardská červenolistá

Lombardská červenolistá
Lombardská červenolistá

Odroda charakteristická tmavočerveným sfarbením listov. Rast je slabý, koruna rozložená, stredne zahustená. Plody sú malé až stredne veľké, podlhovasté, po niekoľko kusov v súplodí. Obalové šupiny sú ešte tmavšie ako listy, o dosť dlhšie ako plody. Škrupina je červenobronzovej farby, tenká. Jadro je veľmi chutné, aromatické, veľmi dobre vypĺňa vnútro plodu. Odroda je neskorá, kvitne stredne skoro, dozrieva v prvej polovici októbra. Je veľmi úrodná. Vyžaduje výživné pôdy a tienisté stanovište. Vďaka svojmu sfarbeniu listov a obalovým šupinám je veľmi atraktívna, často využívaná v okrasných výsadbách. Obe uvedené odrody už dnes „splynuli“ do jednej, samostatne sa nerozlišujú ani nemnožia a predávajú sa pod jednotným názvom Lombardská červená.

Syrena

Syrena
Syrena

Odroda charakteristická svojím červenopurpurovým sfarbením listov a obalov plodov a tiež vynikajúcou chuťou. Rastie stredne silno, tvorí rozložené, zbytočne nezahusťujúce koruny. Plody sú stredne veľké, pri nadúrode menšie, podlhovasté, vyrovnané v tvare i veľkosti, po 2 až 4 ks v súplodí. Jadrá dobre vypĺňajú vnútro plodu. Odroda je úrodná, stredne neskoro dozrievajúca. Časť plodov vypadáva z obalov a časť opadáva spolu s nimi. Odrode vyhovujú výživné pôdy a tienisté polohy. Vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu, vysokým úrodám a veľmi dobrej chuti plodov sa odporúča najmä do záhrad.

Varšavská červená

Červenolistá odroda. Rast je pomerne silný, koruna guľatá až eliptická, zbytočne nezahusťujúca. Plody sú strednej až väčšej veľkosti, jemne podlhovasté, po 2 až 5 ks v súplodí. Obalové šupiny sú tmavopurpurovej farby, o dosť dlhšie ako plody, so zúbkatými, hlboko laločnatými okrajmi. Škrupina je tmavobronzová až červená, jemne lesklá, veľmi tenká. Jadro je chutné, jemne sladké, šťavnaté, pokryté tenkou vláknitou šupinkou, dobre vypĺňa vnútro plodu. Kvitne neskoro, dozrieva v druhej polovici septembra. Väčšina plodov opadáva spolu s obalovými šupinami. Vyžaduje dobre pripravenú pôdu a tienisté stanovište. Rodí veľmi dobre, využíva sa tiež v okrasných výsadbách.

 

Text: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, Levice
Foto: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, Levice, pixabay.com
Zdroj: časopis Záhrada

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
AKTUALIZOVANÉ: Kde si v roku 2024 nazbierate jahody najvýhodnejšie? Pozrite si veľký prehľad samozberu naprieč celým Slovenskom!
AKTUALIZOVANÉ: Kde si v roku 2024 nazbierate jahody najvýhodnejšie? Pozrite si veľký prehľad samozberu naprieč celým Slovenskom!
8 overených spôsobov, ako sa zbaviť slizniakov v záhrade
8 overených spôsobov, ako sa zbaviť slizniakov v záhrade
Lunárny kalendár pre záhradkárov – máj 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – máj 2024
Kedy vysádzať priesady paradajok? Spoznajte tajomstvo ich úspešného pestovania
Kedy vysádzať priesady paradajok? Spoznajte tajomstvo ich úspešného pestovania
5 krátkych, ale dôležitých tipov, ako docieliť bohato kvitnúce muškáty
5 krátkych, ale dôležitých tipov, ako docieliť bohato kvitnúce muškáty
AKTUALIZOVANÉ: Kde si v roku 2024 nazbierate jahody najvýhodnejšie? Pozrite si veľký prehľad samozberu naprieč celým Slovenskom!
AKTUALIZOVANÉ: Kde si v roku 2024 nazbierate jahody najvýhodnejšie? Pozrite si veľký prehľad samozberu naprieč celým Slovenskom!
8 overených spôsobov, ako sa zbaviť slizniakov v záhrade
8 overených spôsobov, ako sa zbaviť slizniakov v záhrade
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
5 krátkych, ale dôležitých tipov, ako docieliť bohato kvitnúce muškáty
5 krátkych, ale dôležitých tipov, ako docieliť bohato kvitnúce muškáty
Lunárny kalendár pre záhradkárov – máj 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – máj 2024
Vyskúšali sme 5 rôznych spôsobov, ako pestovať zemiaky. Výsledok nás prekvapil!
Vyskúšali sme 5 rôznych spôsobov, ako pestovať zemiaky. Výsledok nás prekvapil!