Príprava semien na nakličovanie v miske    

Semená rastlín si pripravíme v poradí, v akom ich budeme vysievať. Foto: Miro Pochyba