Zasypanie povrchu sitka pripraveným osivom na nakličovanie    

Povrch sitka rovnomerne zasypeme pripraveným osivom. Foto: Miro Pochyba