Testovanie klíčivosti osiva    

Pri každom osive sa pred predajom musí stanoviť percento klíčivosti. Foto: MoravoSeed