Výroba osiva cibule    

Porast cibule pestovanej kvôli získaniu osiva je pravidelne kontrolovaný na výskyt chorôb a škodcov. Foto: MoravoSeed