Znižovanie vysokých konárov jablone

Vysoké konáre znižujeme postupne, kus po kuse, aby nás nezranil padajúci konár. Foto: Sarah Cuttle/Gardener´s World