Odstraňovanie križujúcich sa alebo paralelne rastúcich konárov jablone

Odstránime križujúce sa či blízko seba paralelne rastúce konáre, ktoré by sa mohli časom odierať. Foto: Sarah Cuttle/Gardener´s World