Odrezanie konárov jablone smerujúcich do stredu koruny

Odrežeme konáre rastúce do stredu koruny, pretože ju zahusťujú. Foto: Sarah Cuttle/Gardener´s World