Liskavka Melasoma vigintipunctata (chrobáky na vŕbe, obžraté listy vŕby)

Spozorovali ste na vŕbach bledé chrobáky s tavými škvrnami na krovkách? Pravdepodbne sa jedná o liskavku. Na vŕbe spôsobuje holožery.

Prejavy

Samička liskavky kladie na jar (koncom apríla a začiatkom mája) vajíčka na listy vŕby. Z vajíčok sa vyliahnu larvy podobné larvám lienky (často si ich niektorí záhradkári mýlia a v dobrej viere ich nechávajú na strome). Larvy sú veľké približne 1 cm, neskôr so škvrnami pozdĺž tela. Mladé larvy sa zdržujú na spodnej strane listov vŕby, kde vyžierajú malé plôšky. Neskôr sa rozlezú po listoch, ktoré dierujú alebo skeletujú. Odrastené larvy sa kuklia na spodnej strane listov, kde sa zadným koncom prichytia. Mladé chrobáky sa objavujú od polovice júna. Dospelé chrobáky majú bledé krovky s desiatimi tmavými škvrnami na každej krovke. Pri premnožení spôsobujú holožery. Listy napadnutej vŕby sú pokrútené, obžraté.

Chemická ochrana

Použiť možno prípravky Karate ZEON 5 CS, MAVRIK 2 F, MOSPILAN 20 SP, SANIUM ULTRA alebo iného insekticídu na lezúce larvy a imága chrobákov. Dá sa použiť aj prípravok proti pásavke zemiakovej. Postrek po troch týždňoch opakujeme.

Larvy liskavky na vŕbe
Liskavka Melasoma vigintipunctata – mladé larvy, neskôr sú larvy bledé so škvrnami (Foto: isifa/Shutterstock)

Ekologická ochrana

Použitie prípravkov KARANIMBA MIKRO,NEEMAZAL TS alebo SPINTOR.

Prevencia

Pravidelná kontrola vŕby v záhrade.

chrobáky na vŕbe; obžratá vŕba; larvy na vŕbe