Piliarka drobná (pokrútené listy na ružiach)

Skrútené listy na ružiach spôsobuje piliarka drobná. Prečítajte si, aká je prevencia a možnosti ochrany.

Prejavy

Škodca spôsobuje nápadné zvinutie najmladších listov ruží do tvaru trubičiek. Takto upravené listy sú potom ukrytom pre jeho larvy. Tie postupne vyžierajú listové tkanivo, po pôsobení škodcu zostáva len hrubšia žilnatina. Škodca má jednu generáciu za rok.

Chemická ochrana

Použitie prípravku Karate ZEON 5CS. Prvý postrek uskutočňujeme v druhej polovici apríla, druhý do polovice mája.

Ekologická ochrana

Pri občasnom výskyte zvinutých listov ich odstránime iba ručne a zlikvidujeme.

Prevencia

Pravidelné zavlažovanie kríkov ruží ku koreňom, nezanedbávanie prihnojovania, priebežná kontrola rastlín s cieľom odhaliť prvé stopy škodcov, každoročný dôkladný jarný rez, udržiavanie vzdušných porastov.

piliarka na ružiach; listy v tvare rúrky; larvy; ruže; skrútené listy na ružiach; škodce na ružiach

Tagy: piliarka | ruže