Červec čajovníkový (biele chumáčiky, vatové útvary)

Biele chumáčiky na listoch rastlín môže spôsobovať červec čajovníkový. Škodí cicaním rastlinných štiav. Je to významný škodca vždyzelených drevín.

Prejavy

Tento škodca vždyzelených drevín má za rok jednu generáciu. Prezimuje na hostiteľských rastlinách, najčastejšie na konároch, v štádiu starších lariev alebo dospelých jedincov. Larvy, ktoré prezimovali, na jar rýchlo dospievajú a dospelé samičky v priebehu júna kladú vajíčka na listy a konáriky hostiteľských rastlín. Každá samička kladie vajíčka vždy iba do jednej znášky. Celá znáška je pokrytá vrstvou hustých bielych voskových vlákien. Priama škodlivosť spočíva v cicaní rastlinných štiav, čo má za následok celkové oslabovanie a postupné chradnutie rastlín. Nepriamo škodí vylučovaním značného množstva sladkých výlučkov (medovice), ktorá zostáva na povrchu hostiteľskej rastliny. Vysoký obsah jednoduchých cukrov v medovici je zdrojom živín pre rozvoj rôznych húb, najmä černoviek.

Chemická ochrana

Použitie prípravkov ihneď po zistení škodcov, Decis AL, Decis Protech, Sanium Utra, Karate ZEON 5 CS, Fast M, Mospilan 20 SP. Do postrekovej kvapaliny pridáme aj zmáčadlo, napríklad Silwet.

Ekologická ochrana

Likvidácia všetkých napadnutých častí alebo aj celých rastlín. Postrek z vratiča: liter vody, 20g sušenej vňate vratiča a 10 ml pomarančového esenciálneho oleja. Prevaríme, zriedime v pomere 5:1 a postrekujeme.

Prevencia

Vhodné pestovateľské podmienky, primeraný závlahový a výživový režim, podľa potreby presvetľovací rez a udržiavanie vzdušných porastov. Pravdielný monitoring zdravotného stavu a v prípade výskytu problému jeho rýchle riešenie.

červec čajovníkový; biele chumáčiky na listoch; biele útvary na konárikoch; vždyzelené dreviny; škodce vždyzelených drevín