Červec smrekový (hnedé škodce na smreku)

Polguľovité hnedé škodce na konárikoch smrekov značia, že váš stromček pravdepodobne napadli červce. Zasiahnite včas.

Prejavy

Škodcu identifikuje množstvo pologuľovitých útvarov na jednoročných konárikoch smrekov. Červec škodí cicaním rastlinných štiav, sprievodným znakom je tvorba lepkavej tekutiny – medovice. Poškodenie spôsobujú larvy škodcu, ktoré sú aktívne po vyliahnutí v letných mesiacoch. Za rok má jednu generáciu.

Chemická ochrana

Okamžite po zistení lariev treba vykonať postrek prípravkom Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

CoCana – poškodzuje bunkovú stenu mikroorganizmov a vonkajšiu kostru tela škodlivého hmyzu vysušením

Prevencia

Pestovanie smrekov v ideálnych svetlených a pôdnych podmienkach, dostatok vlahy, ideálne pre pestovanie sú vyššie polohy.

červce; červec smrekový; larvy; smrek; pologuľovité útvary; škodce smreku

Tagy: červce | smrek