Nosánik ryhovaný (hnedý chrobák, vyhryzené listy)

Hnedý chrobák s dlhším nosom na vždyzelených drevinách, ktorý ohrýza listy je pravdepodobne nosánik. Ako si s ním poradiť?

Prejavy

Škodcu, ktorého spoznáme podľa dlhšieho nosa s tykadlami, identifikujú od okrajov vyhryzené časti listov vždyzelených drevín. Škodia dospelé jedince, dlhé asi 1cm. Aktívne sú v nočných hodinách. Drevina pôsobí najskôr neesteticky, postupne je aktivitou škodcu poznačená väčšina listov a ker stráca príťažlivosť. Nežiadúce je aj pôsobenie lariev tohto škodcu. Sú aktívne v pôde a ohrýzajú koreňový systém napadnutej rastliny. Neriešený problém môžete vyústiť do vážneho poškodenia až uhynutia rastliny. Larvy sú ružovkasté alebo biele s typicky hnedou hlavičkou.

Chemická ochrana

Na začiatku vegetačného obdobia treba použiť Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Parazitické hlístice rodu Heterorhabditis – prípravok LARVANEM

Prevencia

Pestovanie rastlín v optimálnych pôdnych a svetelných podmienkach, pravidelný prísun vlahy a živín, zber organických zvyškov z povrchu pôdy, nastielanie. Priebežná kontrola zdravotného stavu rastlín.

nosánik; vyhryzené listy; rododendron; vždyzelené dreviny; larvy; požerky