Štítnička borievková (vatové útvary, biele chumáčiky na ihličnanoch)

Ak spozorujete na vetvičkách borievok biele, akoby chumáčiky vaty alebo ploché gulôčky, jedná sa s najväčšou pravdepodobnosťou o štítničku borievkovú - významného škodcu ihličnanov.

Prejavy

Ide o významného škodcu na ihličnanoch. Vyznačuje sa vysokou schopnosťou prežívať a škodiť na rastlinách. Štíty samičiek sú kruhové, belavé, slabo klenuté s excentrickou žltohnedou škvrnou. Štíty samčekov sú menšie, podlhovasté, s pozdĺžnym rebierkom na vrchnej časti. Samičky kladú v máji vajíčka pod ochranu svojich štítkov a umierajú. V júni sa liahnu nymfy, ktoré sa menia v dospelé jedince až neskoro na jeseň. Štítnička škodí cicaním rastlinných štiav, následne dochádza k oslabovaniu dreviny, žltnutiu ihlíc, usychaniu celých výhonkov a aj príliš postihnutých jedincov.

Chemická ochrana

Pri intenzívnom rozsahu treba použiť prípravky Decis AL, Decis Protech, Sanium Ultra AL alebo Karate ZEON 5 CS. Ošetrenie treba v 7 až 10 – dňových intervaloch aspoň dvakrát zopakovať. Ideálne je na každé ošetrenie použiť iný prípravok. Použiť sa dajú aj prípravky Actara, Calypso, Mospilan.

Prevencia

Pestovanie ihličnanov v ideálnych podmienkach a pri dodržani dostatočného priestoru, dostatok svetla a primeraný závlahový režim. Nevyhnutné je ho dodržiavať hlavne u mladších jedincov. Priebežne sa vyplatí dreviny aj prihnojiť, prípadne aplikovať horkú soľ.

štítnička borievková; belavé štítky na konárikoch ihličnanov; žltnutie ihličnanov; usychanie výhonkov ihličnanov; usychanie korún ihličnanov; škodce borievok; borievky; biely povlak na ihličnanoch; biely povlak na borievke