Tipula (veľký komár)

Tipula je častým škodcom v trávniku. Prejavuje najmä na jar a na jeseň žltnutím trávnika. Treba zasahovať?

Prejavy

Často sa vyskytuje v trávnikoch. Na prvý pohľad tento škodca pripomína komára, je však o niečo väčší. Škodia larvy, tie sa viac vyskytujú na vlhkých až zamokrených miestach, väčšinou aj s vyšším obsahom organických látok. Pôsobenie tohto škodcu je najviac viditeľné na jar a jeseň. Trávnik najskôr žltne, je menej atraktívny a zoslabnutý. Jednotlivé steblá je možné ľahko vytiahnuť z pôdy.

Chemická ochrana

Po zistení prvých dospelých jedincov je vhodné trávnik ošetriť prípravkom Karate ZEON 5 CS, ideálne vo forme zálievky. Obvykle je nutné ešte aspoň jedno zopakovanie.

Ekologická ochrana

Použitie hlístic Steinernema carpocapsae.

Prevencia

Trávnik treba primerane zavlažovať, prihnojovať, kosiť a netreba zabúdať ani na jeho častejšie prevzdušňovanie. Priebežne treba odstraňovať napadané lístie.

tipula; škodca v trávniku; žravé larvy; žltnutie trávnika; veľký komár; trávnik

Tagy: tipula | trávnik