Škvrnitosť cínií (škvrny na cínii)

Objavili ste hnedé škvrny na listoch cínií? Môže sa jednať o hubové ochorenie.

Prejavy

Ochorenie spôsobuje huba Alternaria zinniae a prejavuje sa tvorbou hnedých škvrín na listoch tejto letničky. Najskôr je ich menej, postupne pribúdajú a splývajú do rozsiahlych plôch. Listy postupne zasychajú a odumierajú. Rastliny chradnú.

Chemická ochrana

Použitie prípravku Folicur AL

Ekologická ochrana

Použitie prípravku HF- Mycol

Prevencia

Dôležité je zamerať sa na zavlažovanie rastlín podmokom, zálievková voda by sa čo najmenej mala dostávať na listy. Zavlažovovať treba v ranných hodinách. Dôležitá je voľba slnečného miesta pri pestovaní cínií, vyvážený výživový režim, likvidácia suchých alebo chorých rastlín, uplatnenie redšieho sponu.

hnedé škvrny na listoch cínií; zasychanie listov cínií; hnednutie listov cínií; cínie; choroby cínií; škvrny na cínii